Radar · Inrikes

Protestdag för att rädda hyresrätten

Nätverket Nej till marknadshyra - Ja till social bostadspolitik samlar aktivister, organisationer och nätverk som vill stoppa ombildning, utförsäljningar och marknadshyror.

Idag arrangerade Nätverket Nej till marknadshyra – Ja till social bostadspolitik en nationell protestdag. Under parollen “Rädda Hyresrätten” vill nätverket lyfta bostadspolitiska frågor inför kommande val.

2021 fick kampanjen Nej till marknadshyra stor genomslagskraft, tack vare demonstrationer, namninsamlingar och debattartiklar. Förslagen om marknadshyra i nyproduktion och lägeshyra stoppades i riksdagen och så kallad Stockholmshyra stoppades av de förhandlande parterna. Idag kallade nätverket Nej till marknadshyra – Ja till social bostadspolitik till gemensam protest för att återigen lägga fokus på bevarandet av hyresrätter.

Bland kraven som fördes fram fanns ett stopp för alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation, nej till marknadshyra och höjda hyror, samt en klimatomställning av bostadspolitiken.

Protester arrangerades bland annat i Luleå, Jönköping, Stockholm och Uppsala.

Bland de som talade på Sergels torg i Stockholm fanns Eva Fee från Hyresgästföreningen Södermalm.

– Staten och kommunerna måste återta makten över bostadsmarknaden. För resurserna finns. Det har blivit tydligt, inte minst under pandemin, sa Eva Fee.

Hon hänvisade även till den statliga utredningen ”Sänkt tröskel till en god bostad”, som släpptes i slutet av mars. I denna slås fast att klyftan mellan insiders och outsiders på bostadsmarknaden växer. Ojämlikheter på bostadsmarknaden tar sig uttryck genom bland annat trångboddhet, ansträngd boendeekeonomi, osäkra boendelösningar och hemlöshet. Enligt utredningen behövs ett större fokus på hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas för att hjälpa fler till eget tryggt boende och samtidigt motverka boendesegregationen.