Glöd · Debatt

”Vad händer med gruvan vid Norra Kärr efter valet?” 

"Det talas om att rädda klimatet med bevarandet av skogar, minska utsläppen, skydda vår planet.

Nuvarande regering vill gärna ge tillstånd till utländska bolag att öppna gruvor med motivet att det gynnar så kallad grön el samt omställning till batteribilar med mera. Det betyder i förlängningen en gruva vid Norra Kärr som direkt hotar vårt vatten, skriver Willy Neumann, Vänsterpartiet, Jönköping.

DEBATT. Nu närmar sig valdagen den 11 september och vi alla ska välja våra företrädare till att föra den politik vi önskar de närmaste fyra åren, och det gäller såväl riksdagen, regionen och kommunerna.

För närvarande leds riksdagen av en koalition av ministrar som vill ta bort kommunens vetorätt vad gäller markanvändning och självbestämmande samt en minister som säger sig älska gruvor!

Som de flesta i samtliga regioner och kommuner runt Vättern vet så finns det sedan många år stora hot mot vårt dricksvatten. Vårt dricksvatten tas från Vättern som i nuläget försörjer närmare 400 tusen människor med dagligt vatten.

Vättern är redan påverkad av kemikalier och gifter från olika verksamheter. En cocktail som innehåller allt från PEFAS, läkemedelsrester och olika gifter som ligger lagrade på Vätterns botten. Detta som ett arv från pappersbruk och många års militärverksamhet och dumpningar.

Sedan många år kämpar olika föreningar tillsammans med boende runt Vättern för att vår stora vattentäkt inte ska användas som en soptipp. Det talas om att rädda klimatet med bevarandet av skogar, minska utsläppen, skydda vår planet. Men frågan är nu en vecka före valet hur en kommande regeringen kommer att agera för Vättern. Kommer den att skydda Vättern?

Nuvarande regering vill gärna ge tillstånd till utländska bolag att öppna gruvor med motivet att det gynnar så kallad grön el samt omställning till batteribilar med mera. Det betyder i förlängningen en gruva vid Norra Kärr som direkt hotar vårt vatten.

Både uran och torium kommer att frigöras vid en bearbetningen av berget. Vilket i sin tur gör en spridning i luften över stor områden över lång tid. Vi har i nuläget förbud av uranbrytning där det nu talas om en lagändring för den farliga verksamheten i Sverige.

Som av en händelse kommer det nu ett utspel från M och SD om att förändra lagen gällande  urangruvor i landet, uran som kan förorsaka stora skador för människor och miljö. Vad som med stor tydlighet visar sig är att såväl S som de borgliga partierna går EU:s ärende om att Sverige som nation ska förse Europa med jordartsmetaller, något som nu ingår i det geopolitiska spelet.  Motivering till en gruvbrytning i Sverige sägs då vara  att vi då  får bort barnarbetet i de Kongolesiska gruvorna med att öppna en gruva i Norra Kärr.

Vill nog påstå att den motiveringen och uttalandet tror man nog inte själv på. Därtill har vi Försvarsmakten som använder Vättern, som övningsfält där FMV testar kanoner och flygvapnet skjuter i sjön. Varför inte flytta hela denna verksamhet till lämpligare platser som är mer passande som skjutfält, där man städa efter sig och även ta tillvara på ammunitionsresterna.

Vättern ska göras till ett riksintresse då det handlar om våra framtida liv med god vattenförsörjning så nu gäller det att rösta rätt den 11 september.