Zoom

MP: Plattan i mattan in i klimatkatastrofen

Miljöpartiets Per Bolund, Naturskyddsföreningens Karin Lexén, och Kommunals Malin Ragnegård är alla kritiska till regeringens budget.

Budgeten toksågas av oppositionen och intresseorganisationer.
– En förödande klimatslakt, säger Per Bolund (MP).

När finansministern Elisabeth Svantesson (M) lade fram regeringens första budgetproposition för riksdagen möttes den av hård kritik.

– Man kan säga att kontentan är att de bryter mot de flesta av sina större vallöften och de orkar inte ta hand om de samhällsproblem Sverige har i dag, säger Mikael Damberg (S), tidigare finansminister på en pressträff.

Stödet till regioner och kommuner stannar på 6 miljarder. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sagt att minst 20 miljarder behövs i ökade statsbidrag.

– Kommuner varnar för att det här kan bli ett stålbad om man inte får hjälp av staten. Jag bedömer att det här inte räcker för att undvika nedskärningar eller skattehöjningar på kommunal nivå. Jag tror vi kommer behöva göra mer på välfärdssidan för att inte lågkonjunkturen ska betalas av barnen och de äldre, säger Mikael Damberg.

Enligt fackförbundet Kommunal räcker inte sex miljarder på långa vägar och ställer sig frågande till att inte mer pengar skjuts till när budgeten innehåller ett överskott på 84 miljarder kronor.

– Inför valet lovade högerpartierna guld och gröna skogar. Men nu erbjuder de endast brödsmulor. Som vanligt förväntar sig politikerna att medlemmarna i Kommunal ska lösa underfinansieringen genom att springa fortare, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, i ett pressmeddelande.

”En ren nedskärningsbudget”

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati delar kritiken.

– Det är ju ganska tydligt att det är en budget med stora brister. Man förvärrar samhällsproblemen. Det är en ren nedskärningsbudget, säger Ali Esbati på en pressträff.

Han anser att regeringens budget är ”ganska extrem” och ”pinsam” när det gäller klimatambitionerna, när de nu enligt honom avvecklar de klimatinvesteringar som hade behövts för att klara målen.

Miljöpartiets Per Bolund går längre och säger att budgeten är en skam för Sverige internationellt och att regeringen trycker ”plattan i mattan” mot en klimatkatastrof.

– Jag kan bara med stor sorg säga att det här är en förödande klimatslakt, säger Per Bolund på en pressträff.

”Ett bakslag mot klimatpolitiken”

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till budgeten.

– Detta är ett stort bakslag för klimatpolitiken. Regeringens och Sverigedemokraternas politik bedöms leda till stora utsläppsökningar. En tredjedel av reformutrymmet i budgeten läggs på subventioner till bensin, diesel och bilresor. Och pengar tas från järnväg till väg. Budgeten saknar effektiva åtgärder som ger resultat och som kompenserar för de stora utsläppsökningarna. Det är djupt bekymrande och helt oacceptabelt, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

– Regeringen aviserar mer än en halvering av hela miljöbudgeten under mandatperioden, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och fortsätter:

– Det är otroligt allvarligt och är en politik som inte tar ansvar för att hantera naturkrisen.

Karin Lexén anser att budgeten riskerar att bromsa den elektrifiering av vägtrafiken som behövs.

– Regeringen menar att elektrifiering är vägen framåt för att nå klimatmålen. Samtidigt skickar den helt motsatta signaler när den sänker skatten på fossila drivmedel, river upp reformen av reseavdraget och tar bort klimatbonusen för att köpa en elbil, säger Karin Lexén.

Grön ungdom och Greenpeace (th) protesterar mot regeringens budgetpropositionen utanför riksdagshuset
Grön ungdom och Greenpeace (th) protesterar mot regeringens budgetpropositionen utanför riksdagshuset. Foto: Pontus Lundahl / TT

”Sverige får stå i skamvrån”

Greenpeace Sverigechef Erika Bjurebys konstaterar att den nya regeringens budget läggs fram mitt under klimatmötet COP 27 i Egypten.

– Det vi ser hända nu är en utveckling åt helt fel håll, där vi går från otillräckligt till nästan obefintligt klimatarbete. I ett akut läge så presenterar vår nytillträdda regering en budget som sänker Sveriges klimatambitioner. Det är med de här i portföljen som Sveriges förhandlare åker till Cop27,  Sverige får stå i skamvrån där, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace i ett pressmeddelande.

– Det har blivit tydligt att Tidöpartierna inte grundar sin politik i verkligheten eller tar klimathotet på allvar. Den här budgeten är en grå svekbudget för ökad förbränning som tar oss längre ifrån att nå klimat- och miljömålen, fortsätter Erika Bjureby.

Rädda barnen välkomnar ambitioner för bland annat satsningar på att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, förlängning av tillfälligt bostadsbidrag till barnfamiljer och anslag för större likvärdighet i skolan.
Men organisationen oroas över att regeringen sänker ambitionerna för biståndet med tanke på hur situationen i världen ser ut.

– Neddragningarna på biståndet i årets budget är inte så stora, men åtagandet om att en hundradel av vår gemensamma inkomst ska gå till bistånd har nu övergetts, och vi oroas över de långsiktiga konsekvenser det får, skriver Rädda barnen i ett pressmeddelande.

– Vi är också oroade över att biståndseffektiviteten undermineras när mål från andra politikerområden, som att motverka irreguljär migration och öka återvändandet, lyfts in i biståndspolitiken.

En miljard mindre till kulturen

I regeringens budget för 2023 framgår det även att kulturen får en miljard mindre i anslag än förra året och att den fria entrén till statliga museer slopas för alla över 18 år. Förändringen gäller från årsskiftet.
Dessutom försvinner återstartsstödet till kulturen.

Amanda Lind (MP), tidigare kultur- och idrottsminister och ordförande i kulturutskottet, beskriver regeringens förslag som en ”slakt av kulturbudgeten”.

– Att man helt väljer att rycka undan det ekonomiska stöd till kultursektorn som återstartsutredningen ville behålla och permanenta i en annalkande lågkonjunktur är olyckligt och anmärkningsvärt, säger Amanda Lind till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Här är nya regeringens budget

Svantesson: Budgeten blir återhållsam

Löften bryts i regeringens första budget

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV