Glöd · Ledare

Budgeten – ett väntat miljöhaveri

Man får ändå ge den nya regeringen att de inte bara är effektiva i att stänga Sverige utan även i att få till ökade utsläpp. Redan efter tre veckor har de:

• toksubventionerat kärnkraften

• stoppat finansieringen av ledningar till havsbaserad vindkraft

• dragit ner stödet för återskapande av våtmarker

• skurit ner på järnvägsunderhåll

• sänkt bensinskatten

• minskat reduktionsplikten

• höjt momsen för reparationer

• höjt reseavdraget för bilresor och tagit bort det för andra resor till jobbet

• ökat satsningen på vägar på bekostnad av järnväg

• skurit ner på skötsel och skydd av värdefull natur 

• bevarat flygplatsen i Bromma

• minskat budgeten för klimat och miljö med drygt 2 miljarder.

Att vi på denna ledarsida skulle tycka att budgeten pekade ut en riktning åt helt fel håll var kanske ingen högoddsare. Nationalkonservatism är raka motsatsen till frihetligt grön. Men man behöver inte vara frihetligt grön för att se hur illa detta är.

SPP:s sparekonom Shoka Åhrman konstaterar i DN att ”villaägare och de som kör mycket bil är ’vinnare’ på budgeten. Det är högkostnadsstödet för el, sänkt skatt på drivmedel och höjt avdrag för arbetsresor som gynnar dessa grupper mest.” På Twitter konstaterar Timbros vd Benjamin Dousa, tidigare Muf-ordförande: ”Budgeten hade lika gärna kunnat presenterats av en S-regering. Inga reformer. Ingen större nedskärning av ineffektiva subventioner. Den som jobbar och inte kör bil kan till och med få högre skatt.”

En budget som så tydligt gynnar den bilåkande medelklassen på bekostnad av kommande generationers och den fattigare delen av världens befolknings möjlighet till ett drägligt liv kan bara benämnas med ordet haveri.

Kurdernas kamp mot såväl IS som för att få styra sina egna liv.

För att slippa en krigsdrivande förtryckare sätter sig svenska regeringen i knät på en annan krigsdrivande förtryckare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV