Radar · Politik

Kommunal: ”Karensavdraget slår hårt mot kvinnor”

Malin Ragnegård, ordförande fackförbundet Kommunal, vill avskaffa karensavdraget.

Malin Ragnegård, ordförande i fackförbundet Kommunal, skriver i en debattartikel publicerad i Dagens Arena att ”vägen till ett jämställt samhälle är inte spikrak och vi kommer inte nå i mål över en natt”. Ett av stegen är att avskaffa karensavdraget, menar hon.

Det finns flera förklaringar till varför sjuktalen är högst bland kvinnor och att karensavdraget slår hårdast mot kvinnor, skriver Kommunals ordförande Malin Ragnegård i Dagens Arena.

Hon pekar ut brister i arbetsmiljön i de kvinnodominerade yrken som en av orsakerna. Andra är ”en konstant underbemanning” och ”att de som arbetar inom kontaktnära yrken inom vård och omsorg löper en hög risk att smittas i arbetet”.

Kommunal firar inte

Fackföreningen Kommunal har länge krävt att karensavdraget avskaffas.

Ojämlikheten tar sig många uttryck och genomsyrar alla lager av vårt samhälle, allt från strukturella skillnader till handfasta situationer i vardagen"

Malin Ragnegård skriver att i dag på den internationella kvinnodagen firar inte Kommunal – ”för så länge som det finns stora och uppenbara skillnader i arbetsvillkor, förutsättningar och lön som är beroende av vilket kön du har så är den internationella kvinnodagen lika viktig som provocerande”.

Radar · Inrikes

Vanligare att kvinnor studerar hela livet

 Studier blir allt vanligare bland dem som har fyllt 47 och ännu inte har fyllt 60.

Allt fler som fyllt 47 väljer att studera och kvinnor dominerar stort bland dem som väljer att utbilda sig i övre medelåldern, visar en undersökning från CSN.

Det blir allt vanligare att studera längre fram i livet, och många gör det för att få ett yrke som de vill ha, skriver CSN i ett pressmeddelande.

På tio år har antalet studerande i åldern 47-60 år ökat med hela 64 procent, visar en undersökning från den statliga myndigheten. Samhällsutvecklingen och höjd åldersgräns för att få studiemedel ser CSN som bidragande orsaker. Och kvinnor dominerar stort bland dem som väljer att utbilda sig i övre medelåldern.

Under andra halvåret 2022 studerade till exempel nästan 10 000 kvinnor i åldersgruppen med studiemedel, jämfört med 3 400 män.

Alla som tar studiemedel i åldersgruppen 47–60 år har ökat med 130 procent.

Fler kan söka studiemedel

Man kan sedan 2022 få studiemedel till och med det år man fyller 60. Men andelen äldre är fortfarande låg jämfört med yngre.

– Det finns flera orsaker till detta. Enligt regelverket ska ett studielån vara återbetalt det år man fyller 64, och då blir tiden att betala tillbaka kortare ju äldre man blir. Dessutom begränsas antalet veckor som man kan låna pengar med stigande ålder. Några har säkert också studerat tidigare i livet och kanske redan har en studieskuld som de inte vill öka på, säger Sofia Lennerth, analytiker på CSN.

I CSN:s undersökning uppger majoriteten att de studerar för att det krävs en utbildning för det som de vill arbeta med. Många svarar också att de studerar för att byta yrke.

Vanligaste utbildningarna bland de i åldern 57–60 är fristående kurser, pedagogikutbildningar eller utbildningar inom hälso- och sjukvård.