Radar · Politik

Kommunal: ”Karensavdraget slår hårt mot kvinnor”

Malin Ragnegård, ordförande fackförbundet Kommunal, vill avskaffa karensavdraget.

Malin Ragnegård, ordförande i fackförbundet Kommunal, skriver i en debattartikel publicerad i Dagens Arena att ”vägen till ett jämställt samhälle är inte spikrak och vi kommer inte nå i mål över en natt”. Ett av stegen är att avskaffa karensavdraget, menar hon.

Det finns flera förklaringar till varför sjuktalen är högst bland kvinnor och att karensavdraget slår hårdast mot kvinnor, skriver Kommunals ordförande Malin Ragnegård i Dagens Arena.

Hon pekar ut brister i arbetsmiljön i de kvinnodominerade yrken som en av orsakerna. Andra är ”en konstant underbemanning” och ”att de som arbetar inom kontaktnära yrken inom vård och omsorg löper en hög risk att smittas i arbetet”.

Kommunal firar inte

Fackföreningen Kommunal har länge krävt att karensavdraget avskaffas.

Ojämlikheten tar sig många uttryck och genomsyrar alla lager av vårt samhälle, allt från strukturella skillnader till handfasta situationer i vardagen"

Malin Ragnegård skriver att i dag på den internationella kvinnodagen firar inte Kommunal – ”för så länge som det finns stora och uppenbara skillnader i arbetsvillkor, förutsättningar och lön som är beroende av vilket kön du har så är den internationella kvinnodagen lika viktig som provocerande”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV