Glöd · Debatt

”Transpersoners frihet kan inte vänta”

För lite och för sent, säger Gabriella Toftered, feministisk talesperson för Liberala Ungdomsförbundet, och Rebecka Forsberg, språkrör för Grön ungdom, om det nya lagförslaget om könstillhörighet.

I fredags kom det nya förslaget till lag om könstillhörighet. Jämfört med det tidigare förslaget är det ett stort steg tillbaka, anser Rebecka Forsberg från Grön ungdom och Gabriella Toftered från Liberala ungdomsförbundet. Bland annat saknar de möjligheten att byta juridisk könstillhörighet utan att blanda in sjukvården, och de vill införa ett tredje juridiskt kön.

Sverige har världens mest omoderna könstillhörighetslag och för fyra år sedan blev vi i och med Löfvens regeringsförklaring 2018 lovade att en ny, modern lag skulle tas fram under mandatperioden. I fredags, med mindre än 50 dagar kvar till valdagen, kom äntligen lagrådsremissen med det nya lagförslaget. Men det är dessvärre en stor besvikelse.

Först och främst ska Sveriges transpersoner behöva vänta tills 2024 innan den nya lagen börjar gälla. Dessutom är lagförslaget otillräckligt för att garantera transpersoners självbestämmande, långt ifrån vad som tidigare har utlovats. Det är uppenbart att Socialdemokraterna har svikit Sveriges transpersoner. Vi är trötta och besvikna på den socialdemokratiska regeringens ambitionslösa hbtqi-politik och kräver bättring!

I en rapport gjord av Folkhälsomyndigheten från 2015 berättar mer än en tredjedel av de tillfrågade transpersonerna att de under det senaste året övervägt självmord. Än mer tragiskt är att lika många någon gång har genomfört ett aktivt försök. Detta borde ses som en varningsklocka: Det är uppenbart att Sverige har mycket kvar att göra för att garantera transpersoners rättigheter, friheter och välbefinnande. En ny, modern könstillhörighetslag hade varit ett viktigt steg på vägen.

Förslaget till ny lag som nu ligger på bordet innehåller några förbättringar avseende juridiskt kön, alltså det kön lagen anser att du har – siffra tre i personnumret och bokstaven i passet. Lagförslaget innebär att åldersgränsen för att ändra det juridiska könet sänks från 18 till 16 år och hela processen föreslås bli enklare. Det är ett steg åt rätt håll, men förändringen är otillräcklig.

En transperson som vill ändra sitt juridiska kön kommer fortfarande behöva göra en prövning hos sjukvården samt söka godkännande från Socialstyrelsen. I ett tidigare förslag till lagstiftning föreslog regeringen att man från 12 år med vårdnadshavares tillstånd ska kunna ändra sitt juridiska kön genom att ansöka hos Skatteverket, utan att behöva uppsöka vården. Det här förslaget har regeringen sorgligt nog nu övergivit. Istället för att genomföra en förändring som hade givit transpersoner betydligt mer makt och självbestämmande över sina liv, fegar man istället ur i sista minuten.

Liberala ungdomsförbundet och Grön ungdom förespråkar att man ska kunna ändra sitt juridiska kön utan att blanda in vården. Vårdresurser bör läggas på just vård, inte på att kontrollera vilken bokstav som står i varje medborgares pass. Vi vill även införa ett tredje juridiskt kön, för de människor som varken definierar sig som män eller kvinnor. Förslaget om att införa ett tredje juridiskt kön har stöd av flera partier i den svenska riksdagen, men den socialdemokratiska regeringen har inte ens bemödat sig med att utreda frågan. För oss är det en självklarhet att staten varken ska diskriminera eller exkludera ickebinära – införandet av ett tredje juridiskt kön hade underlättat livet för för tiotusentals svenskar.

Vi menar vidare att den fasta åldersgränsen på 18 år för att utföra kirurgiska ingrepp av könsorganen är skadlig och bör ses över. Det bör vara läkarens bedömning och inte lagstadgade åldersgränser som ska avgöra när en individ kan genomföra könskorrigerande operationer. Det är orimligt att staten på förhand ska bestämma när en individ ska få genomgå en könskorrigering, utan att ta hänsyn till den enskilda. Det här är en fråga som borde ligga hos sjukvården, inte hos politiken.

Transpersoners frihet kan inte vänta. Den nya könstillhörighetslagen som den socialdemokratiska regeringen lägger fram i elfte timmen duger inte, det är för lite och för sent. Vi i Liberala ungdomsförbundet och Grön ungdom fortsätter ta kampen för en inkluderande stat och ett inkluderande samhälle. Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter, och vi kämpar för dem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV