Radar · Miljö

Klimathotet kan tvinga Nya Zeeland flytta hus

Nya Zeelands klimatminister James Shaw vid Owhiro Bay utanför Wellington då han presenterade regeringens klimatomställningsplan i förra veckan.

Tusentals kustnära hus kan behöva flyttas till högre höjder. Det är en av åtgärderna som Nya Zeeland ser framför sig när landet börjat planera för kostsamma omställningar för att klara effekterna av klimatförändringarna.

Klimatminister James Shaw uttryckte besvikelse över tidigare overksamhet då han nyligen presenterade Nya Zeelands första klimatanpassningsplan.

– Under de senaste tre årtiondena har ingen regering ägnat någon verklig uppmärksamhet åt de utmaningar som klimatförändringarnas effekter ställer oss inför, sade Shaw.

– Vi var tvungna att ta ett första steg.

I ett närmare 200 sidor långt dokument lägger regeringen fram en plan som sträcker sig över sex år. Där föreslås vissa drastiska åtgärder – så som en möjlig flytt av samhällen som löper störst risk att drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer och vildare väder.

"Outhärdliga risker"

Omkring 70 000 kustnära hus bedöms ligga i riskzonen. Och inne i landet väntas betydligt fler hus hotas av översvämmade floder.

”I vissa hårt utsatta områden kan risken från naturkatastrofer och klimatpåverkan bli outhärdlig”, lyder rapporten, som tillägger att ”översvämningar av byggnader och infrastruktur kommer att börja inträffa och orsaka skador på och förluster av viss infrastruktur så som vägar eller annan livsviktig samhällsservice”.

En flytt av sådana områden ska dock ses som en sista utväg, enligt planen. Den lyfter även fram lösningar som att bygga skyddsmurar mot havet och att höja upp vissa hus med pålar.

Kostnaderna för anpassningarna ska delas mellan husägare, försäkringsbolag, banker, lokala myndigheter och staten, säger James Shaw. Regeringen utlovar även riktat stöd till fattigare hushåll som inte har råd att själva stå för kostnaderna.

"Bra första steg"

En annan del av planen är att göra detaljerad klimatförändringsdata mer allmänt tillgänglig för att informera om de olika typer av risker som folk kommer att ställas inför lokalt. Det väntas även påverka försäkringsavgifter och fastighetspriser.

Luke Harrington, klimatforskare vid Waikato-universitet, välkomnar planen, med visst förbehåll:

– Ett bra första steg mot att möta några av dessa utmaningar, även om vissa detaljer är oklara.

Omställningsrapporten läggs fram två månader efter det att Nya Zeelands regering presenterade sin plan för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland åtgärderna fanns ett stöd till låginkomsttagare som vill byta ut sina gamla fordon till nya hybrid- eller elbilar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV