Glöd · Panelen

Panelen: Vilket/vilka partier kommer ni att rösta på – och varför?

Det är oerhört jämnt mellan blocken i årets val så varje röst spelar verkligen roll.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Jag har redan lagt mina tre röster på Vänsterpartiet och markerat tre särskilt lämpliga företrädare. För mig är den grundläggande ideologin viktigast tillsammans med nödvändigheten av att stoppa en SD-ledd högermajoritet. Då finns inget annat alternativ för en socialist. Kapitalismen kommer aldrig att leda till jämlik välfärd eller lösa klimatkrisen. Sedan återstår att inom partiet kämpa för internationell solidaritet och en konsumtion inom planetens ramar.
Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

– Jag kommer rösta på Basinkomstpartiet för basinkomst och ekonomisk grundtrygghet för alla människor. Basinkomst adresserar de djupgående bristerna i vårt system och hjälper driva fram ett systemskifte. Basinkomst fungerar som ett kris- och omställningsstöd och en nödvändig ventil för nedväxt av våra uppblåsta och inflammerade industrier som skapat en natur- och klimatkris. Kan bara upprepa Martin Luther King Jrs kall till alla som kämpar för social rättvisa: organisera er kring basinkomst. 
Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet

– Jag kommer att rösta på Feministiskt Initiativ för att de konsekvent använder sig av intersektionella perspektiv och ser att faktorer som klass, kön och etnisk bakgrund eller hudfärg spelar roll för ens livsvillkor. I tider då alltfler normaliserar rasism och nationalism är det viktigt att stödja ett parti som definierar sig som antirasistiska feminister. Dessutom står de bakom idén om naturens rättigheter, värnar om  klimatet och värnar därmed även om livet.  
Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson

I montaget syns paneldeltagare Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson
I montaget syns paneldeltagare Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson. 

– Jag har inte bestämt mig än. Om det behövs kan jag komma att stödrösta på MP för att de ska komma in i riksdagen. Men om det behövs kommer jag rösta på V för att januari-partierna inte ska få majoritet. Om inget av detta behövs så kan jag trösta på S. Jag vill få maximalt rödgrön politik för min röst.
Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet

– Jag vill ha ett samhälle där alla människor har förutsättningar att skapa sig ett meningsfullt och rikt liv och att det samhället samtidigt tar hänsyn till jordens begränsningar. Jag kommer således inte rösta på det blå-bruna blocket. Jag leder en oberoende tankesmedja, så jag kommer inte avslöja exakt på vilket parti jag lägger min röst.
Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

– I stundande val kan vilket parti du lägger din röst på vara avgörande för Sveriges framtid. Framtidsjorden är en partipolitiskt obunden förening och vi viftar därför aldrig med någon partifana. Men en röst för Sveriges bästa är en röst för medmänsklighet, solidaritet och klimaträttvisa, dessa värden bör vara närvarande när du står där vid valurnan och och lägger din röst. 
Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

I montaget syns paneldeltagarna Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet, Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden
I montaget syns paneldeltagarna Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet, Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden.

– Jag kommer rösta på Klimatalliansen. Jag gör det av den enkla anledning att Klimatkatastrofen inte är en fråga som låter sig insorteras i politikens åsiktspositionerande. Det är inte en fråga om ideologisk tillhörighet utan om överlevnad. Den tydliga – och i mitt tycke självklara – distinktionen har inget av de etablerade partierna gjort. Men det är grunden för det breda och effektiva samarbete som nu krävs. 
William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen

– Vi har väl ingen direkt ”partilinje”, men många av oss kommer förmodligen att rösta på Miljöpartiet. Det finns ju en risk att MP hamnar under strecket, vilket skulle ge en fördel för den blåbruna sidan. MP är ju dessutom det enda parti, som har en klar inriktning för miljö och klimat. Några av oss kanske röstar på Centerpartiet, som profilerar sig som ett socialliberalt parti och håller den röda linjen mot SD.
Egentligen vill vi ju rösta på Folkliberalerna, men vi har inte bildat parti än. Det kommer. Nu får vi rösta på något av de bästa alternativen, som står till buds.
Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna

I montaget syns paneldeltagarna William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen och Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna
I montaget syns paneldeltagarna William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen och Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna. 

–Jag brukar inte skylta med vilket parti jag röstar på, men det har alltid varit inom ”sjuklövern”. I år är det ett annat läge. Jag kan absolut inte tänka mig att rösta på ett parti som ger SD inflytande. Det är ett parti som inte tror på forskning och därför inte har någon klimatpolitik. SD har det icke-demokratiska Ungern som sitt föredöme. Det är ett parti som tycker att jämställdheten har gått för långt. Om SD får makt kommer livet bli betydligt svårare för både rasifierade och hbtqi-personer. Sverige kommer att bli något helt annat än det land jag älskar.
Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

– Jag kommer, föga förvånande, rösta på Centerpartiet. Det är det parti som angriper klimatfrågan på ett sätt som gör att fler länder vill följa efter och som visar på en positiv framtidsbild som gör att fler människor i Sverige vill vara med i den helt nödvändiga omställningen.
Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

– På Sveriges enda miljöparti såklart! Vi vill skydda hela Östersjön, stoppa industrifisket, ställa om skogsbruket och skydda våra sista rester naturskog, stänga minkfarmarna och minska köttkonsumtionen, ge hotade arter juridiskt skydd, se över minerallagen och göra det mer lönsamt att återanvända metaller än att bryta nya, fasa ut kol och olja, återställa våtmarker. Vi vill också införa ekocidlagstiftning, en global lag som kriminaliserar storskaliga miljöbrott. Och mycket mycket mer. De andra partierna? Hörde jag kärnkraft eka?
Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet

I montaget syns Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp, Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet
I montaget syns Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp, Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet.