Radar · Morgonkollen

Biden benådar tusentals som dömts för innehav av marijuana 

Beslutet är ett första steg att legalisera drogen.

USA:s president Joe Biden kommer att benåda alla som dömts för innehav av marijuana i federala domstolar. Det uppger han själv i ett skriftligt uttalande, där han uppmanar landets guvernörer att följa hans exempel.
Beslutet är ett första steg att legalisera drogen.

”Jag meddelar härmed att alla som på federal nivå har fällts för smärre innehav av marijuana benådas”, skriver Biden i uttalandet, som publicerats på Vita husets hemsida.

Enligt Vita huset kommer beslutet gälla ”tusentals” amerikaner, nyhetsbyrån AFP rapporterar om 6 500 berörda personer.

Biden vill att ännu fler ska benådas, nämligen även de som fällts på delstatlig nivå – dem kan presidenten inte benåda, men Biden uppmanar landets guvernörer att benåda även dem.

Drabbar oproportionerligt

”Som jag flera gånger sade under valkampanjen borde ingen fängslas för att ha använt marijuana. Att sätta människor bakom galler för innehav av marijuana har omkullkastat alldeles för många liv och fängslat personer för ett beteende som många delstater inte längre förbjuder”, skriver Biden i uttalandet.

Beslutet är presidentens första stora steg mot legalisering av marijuana i USA. I valkampanjen 2020 lovade han att radera tidigare domar för innehav.

”Att hamna i brottsregistret för innehav av marijuana har byggt onödiga murar för de som söker jobb, bostäder och utbildningar. Och trots att vita och svarta använder drogen i lika hög utsträckning grips, åtalas och straffas svarta och bruna människor oproportionerligt mycket”, skriver Biden.

Samma nivå som heroin

Han ska nu ge hälsodepartementet och justitieminister Merrick Garland i uppgift att ”i expressfart” utreda hur straffen för marijuana ser ut och hur de kan förändras.

Bland annat kan det gälla hur marijuana klassificeras gentemot andra droger. I dag ligger marijuana, heroin och LSD på samma nivå när straff ska bedömas, högre än till exempel fentanyl och metamfetamin.

Enskilda delstater har tagit steg för att tillåta drogen för privat bruk eller i medicinskt syfte. Men eftersom marijuana är olagligt på federal nivå har människor fällts för innehav även i delstater som öppnat för avkriminalisering.

År 2020 röstade den demokratiska majoriteten i representanthuset igenom ett lagförslag som skulle legalisera marijuana på federal nivå, men det förslaget stoppades av Republikanerna i senaten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV