Radar · Miljö

Regeringen slopar klimatbonusen

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Under måndagen kom beskedet att klimatbonusen för miljöbilar avskaffas – och det redan under onsdagen. Anledningen uppges vara att prisskillnaden mellan så kallade klimatbonusbilar och övriga personbilar inte längre är särskilt stor.

”Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar även vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Ett statligt marknadsintroduktionsstöd är därför inte längre motiverat”, heter det i ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

Tisdag 8 november är sista dag för att köpa eller beställa en ny bil och få ta del av klimatbonusen. Fram till nu har ungefär hälften av nybilsförsäljningen utgjorts av klimatbonusbilar, det vill säga bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustade för drift med biogas eller naturgas.

Kortkort varsel

Trots kortkort varsel räknar regeringen med rusning i sista stund och höjer därför tillfälligt anslaget för klimatbonus under 2023, ”för att omhänderta utestående betalningar och ta hänsyn till lagda beställningar”, enligt pressmeddelandet.

Straffskatten på bensin- och dieselbilar blir dock kvar.

Enligt Niki Westerberg, nytillträdd pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, är borttagandet av klimatbonusen en del i den nya budgeten.

Hon kan inte svara på varför beskedet om avskaffandet av klimatbonusen kommer bara en dag innan den avskaffas, men har lovat Syre att återkomma med besked i frågan.