Radar · Inrikes

Marknadsanalyser ska avgöra djurens vårdbehov

Vem ska ta hand om sjuka djur när de privata klinikerna stänger? Ny utredning föreslår att Distriktsveterinärerna bommar igen om nätterna.

För landets många djurägare presenterades en intressant statlig utredning under måndagen. Bakom den något långa och klumpiga titeln ”En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur” döljer sig en hel del kontroversiellt sprängstoff.

I framtiden är det till exempel tveksamt om det kommer att finnas tillgång till veterinär efter 23 på kvällarna, då Distriktsveterinärerna föreslås stänga för dagen för att i stället lämna över ansvaret för tillgången till vård av svårt sjuka djur på privata aktörer. Djur som blir akut sjuka nattetid kan få lida i många timmar i väntan på att mottagningarna ska öppna igen på morgonen – om de alls överlever.

Enligt dagens modell har alla djur, oavsett var i Sverige de befinner sig, tillgång till veterinärvård dygnet runt, året runt genom Distriktsveterinärerna, som är en av Jordbruksverkets verksamheter. I utredningen föreslås i stället att marknadsanalyser ska ligga till grund för Distriktsveterinärernas verksamhet.

Stängt nattetid

”Verksamheten ska bedrivas mellan kl. 06.00 och 23.00, om djurskyddet kan upprätthållas. Förslaget bör innebära en viss minskning av de veterinära resurser staten tillhandahåller och finansierar nattetid, men medför enligt utredningens bedömning framför allt vård till fler djur när vården efterfrågas som mest.” står det i utredningen, där Märit Bergendahl varit ensam utredare, stöttad av en expertgrupp.

Utredaren föreslår i stället för dagens modell en digital tjänst där ägare av lantbruksdjur och hästar ”har möjlighet att konsultera en veterinär under beredskapstid. För att ytterligare säkerställa tillgången till klinisk veterinärvård och främja ett ökat samarbete med privata aktörer föreslår utredningen att privata veterinärer, som erbjuder klinisk veterinärvård till lantbrukets djur eller häst, ska kunna ansluta sig till tjänsten.”

Hur detta ska fungera i praktiken är dock oklart, då det är ytterst sällsynt att privata kliniker har jour dygnet runt, året om. Enligt utredningen ska Sverige delas in i olika veterinärområden och Distriktsveterinärerna ska endast etableras om denna organisation inte konkurrerar med privata intressen och information om eventuella etableringar ska vara offentliga.

Skyddade titlar

”Beslut om etablering ska grundas på noggranna, återkommande analyser av tillgången till veterinära tjänster och förekomsten av olika djurslag i de olika veterinärområdena…Kännedom om förutsättningarna för Distriktsveterinärernas etablering innebär att privata veterinärer lättare kan bedöma marknadsförutsättningarna vilket i sin tur kan medföra positiva effekter för konkurrensen på veterinärmarknaden.” är utredarens slutsats.

Hon rekommenderar också att Jordbruksverket åläggs att utföra pilotprojekt för att testa ”den nya modellen” för veterinärvård under så kallad beredskapstid.

Utredningen innehåller även förslag om att utöka antalet utbildningsplatser för veterinärer och att ge fler yrkesgrupper inom djurhälsovården skyddade titlar. Bland annat föreslås att både hovslagare och hundpsykolog ska bli skyddade titlar med krav på utbildning.