Radar · Inrikes

Inför kvinnodagen: Vårdförbundet kräver krafttag mot ”usel” arbetsmiljö

Många medarbetare inom den svenska hälso- och sjukvården, som domineras av kvinnor, väljer att sluta eller gå ner i deltid på grund av hög stressnivå och dåliga arbetsförhållanden.

Arbetsmiljön inom den kvinnodominerade hälso- och sjukvården är usel och utgör ett tydligt jämställdhetsproblem för Sverige. Det menar Vårdförbundet som inför den internationella kvinnodagen uppmanar politiker och arbetsgivare att ta krafttag mot den dåliga arbetsmiljön.

Stress, brott mot dygnsvila, långa arbetspass och svårigheter att få ihop sina liv gör att många medarbetare inom den svenska hälso- och sjukvården går ner i deltid för att orka med arbetet, enligt en färsk arbetsmiljörapport från Vårdförundet som bygger på svar från 8 500 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Drygt hälften av förbundets totalt 114 000 medlemmar, majoriteten av dem kvinnor, funderar i dag på att byta jobb på grund av den stressiga arbetsmiljön.

De ”usla” förhållandena inom den kvinnodominerade sektorn är ett tydligt jämställdhetsproblem, menar förbundet, som nu uppmanar politiker och arbetsgivare att ta krafttag mot den dåliga arbetsmiljön i ett led i att nå Sveriges jämställdhetspolitiska mål om ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa.

– På Internationella kvinnodagen påminner Vårdförbundet om att svensk hälso- och sjukvård i princip står och faller med kvinnor. Majoriteten av de 114 000 medlemmarna i Vårdförbundet är kvinnor och det är mycket tack vare deras kompetens och hårda arbete som vården klarats under pandemin. Det är också på dessa medarbetare som samhället nu förlitar sig för att hantera de hundratusentals operationer som skjutits upp. Vårdköerna beror på brist på rätt kompetens att bemanna upp vårdplatserna på ett patientsäkert sätt – köerna beror inte på att det saknas sängar, instrument eller operationssalar, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.

12 300 sjuksköterskor i arbetsför ålder och drygt 18 procent av barnmorskorna har redan lämnat för andra branscher. Sverige har inte råd att förlora fler, uppger Vårdförbundet, som understryker att de krav som i dag ställs på medarbetare inom vården, inte skulle inte accepteras inom mer manligt dominerade branscher.

– Stressen påverkar hela vårdpersonalens liv och man betalar med sin hälsa och går ner på ”frivillig” deltid för att orka. Men deltid leder ju till sämre lön och pension och detta är ett gigantiskt jämställdhetsproblem! Nu måste hälso- och sjukvården, politiker och arbetsgivare, lära av mer manligt dominerade sektorer och erbjuda en mer hållbar arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro.

Här kan du ta del av rapporten ”Yrken för livet kräver bättre villkor” som släpptes i februari 2022.