Glöd · Ledare

För lite för sent, Spotify

Till slut valde Spotify att ta ställning mot invasionen i Ukraina. Efter många påtryckningar och hot om avhopp beslutade företaget den andra mars att stänga ner sitt kontor i Moskva, ta bort material från de statligt kontrollerade kanalerna Russia Today och Sputnik och de har även ”begränsat möjligheten att hitta till podcasts som ägs och drivs av medier knutna till den ryska staten”. Vad nu det kan tänkas innebära i praktiken. 

Den som trodde att Spotify lärt sig sin läxa efter turerna kring Joe Rogans podcast och numera är ett företag med god transparens i sitt arbete för att minska spridningen av desinformation torde vara besviken. Inte nog med att det tog Spotify en hel vecka av krig innan de beslutade sig för att ens göra ett uttalande: så sent som den 1 mars hade de uppe en annons för att rekrytera en poddchef till kontoret i Moskva med ansvar för ryskspråkiga podcasts i landet. Annonsen togs ner samma dag som kontoret stängdes. Inledningsvis ville företaget inte svara på huruvida annonsen tagits ner för att tjänsten blivit tillsatt, men meddelade senare att annonsen varit gammal och att rekrytering inte pågått under tiden för invasionen. Varför annonsen legat kvar fram till nu verkar oklart och kommunikationen är i vanlig ordning vag. 

Det krig som nu härjar i Ukraina har på ett oerhört smärtsamt sätt visat konsekvenserna av effektiv spridning av desinformation. Missvisande information och förfalskade fakta har agerat grund för Putins invasion och gjort att även de mest trovärdiga medier börjat tvivla på om de själva har korrekt information om läget. Han och hans närmaste är naturligtvis inte de första i historien att syssla med propaganda och desinformation. Men i dag går det fortare och lättare än någonsin att ge sitt falska budskap vingar. 

Spotify verkar fortfarande inte ha förstått vidden av den makt de har i den här frågan. Det faktum att det krävs stora protester för att få företaget att agera i en så extraordinär situation som den vi befinner oss i just nu är skrämmande. Vad säger det om hur ofta deras agerande går under radarn? Självklart sprids stora mängder desinformation via Spotify. De kan – och bör – inte kontrollera allt, mängden information de erbjuder är oöverskådlig. Frågan kompliceras ytterligare av att det är svårt att hitta en metod att skilja sanning från desinformation som fungerar utan att urvalet blir godtyckligt.

Klart är dock att Spotify har makten att sprida kunskap om vad som faktiskt händer i Ukraina till den ryska befolkningen såväl som till resten av världen. Detta verkar de åtminstone vara perifert medvetna om. De förstår vikten av korrekt information till det ryska folket och deras tjänst finns fortsatt tillgänglig i Ryssland. Men det är oroväckande att människor skulla behöva dö i krig under en veckas tid innan Spotify, med sitt enorma inflytande över information och desinformation, valde att fördöma det.

För lite, för sent, Spotify. Låt detta bli er sista läxa i vad det innebär att vara en stor medieplattform år 2022. Gå hem, fundera över vad ni står för, och kom tillbaka först när ni har en tydlig handlingsplan för hur ni ska kunna agera för att stå upp för alla människors lika värde.

Nils van der Poel ger sin OS-guldmedalj till Gui Minhai.

SD har mage att påstå att Sverige är fullt.