Radar · Miljö

Kraftigt skärpta gränsvärden för PFAS föreslås

PFAS-kemikalier finns spritt i princip överallt i miljön.

Livsmedelsverket föreslår ett kraftigt sänkt gränsvärde för fyra PFAS-ämnen i dricksvatten. Även nya gränsvärden för bly, arsenik och kadmium finns med i ett förslag till ny lagstiftning.

Det är Europiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa som gjort en ny bedömningen av PFAS, vilket nu får Livsmedelverket att sätta ett så lågt gränsvärde som det enligt myndigheten är möjligt att göra. Förslaget sätter gränsvärde på 4 nanogram per liter dricksvatten och gäller fyra PFAS-ämnen som pekats ut som särkilt hälsoskadliga.

– Vi vill få bort så mycket PFAS ur dricksvattnet som det går, därför sätter vi ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra, säger Sandra Strandh, statsinspektör på Livsmedelsverket ett uttalande.

Bedömning av Efsa grundar sig i hur mycket PFAS som betraktas som säkert att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker.

Läs mer: Ny forskning: PFAS-ämnen regnar ned över Vättern – ”betydande mängd”

Nya gränsvärden för bly

Livsmedelsverket har sedan 2014 uppmanat alla kommuner att undersöka om PFAS-ämnen riskerar förorena dricksvattnet och att åtgärda halter som varit för höga.

Även gränsvärdena för arsenik, bly och kadmium föreslås skärpas betydligt. De gränsvärden som föreslås är 5 mikrogram per liter för arsenik och bly samt 0,50 mikrogram per liter för kadmium.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och gäller för kommunalt dricksvatten samt dricksvatten från offentliga och kommersiella verksamheter.