Glöd · Debatt

”Det är stor skillnad på en konstruktiv åsikt och innerligt hat”

"Vi vill se en markant attitydförbättring i riksdagen för att vända den negativa trend med rasistiska, kränkande och avpersoninifierande påstående och förslag som återspeglar sig i folks medvetande och destruktiva handlingar", skriver debattörerna.

Det finns en grundläggande fråga bortom gränsen för åsikter och hatretorik och den är: Vad är syftet med att elda upp något? Det skriver debattörerna.

Rättelse: Tidigare påstods i artikeln att Danmark slagit fast att det är hets mot folkgrupp att bränna en koran men detta har korrigerats då det visat sig inte stämma. 

DEBATT. Enligt grundlagen har vi rätt att opponera oss. Åsikts- och yttrandefriheten är inte begränsad till uttalanden som alla kan gilla. Vi har även lagar som tar upp situationer då din avsikt inte är att skapa konstruktiv och utvecklande debatt utan helst våldsam protest med förstörelse och våld.

Att ge konstruktiv kritik är svårt och det krävs acceptans och förståelse för motståndarens argument. Personliga angrepp samt fysiskt våld vittnar om brist på empati och respekt för sin motpart.

Som barn lär sig många att negativt beteende ger den snabbaste responsen. Dagens sociala medier förstärker sådant beteende. Och vi menar att tryckt media har lärt individer att negativa nyheter från ens område premieras över positiva. 

Många förespråkare för hårdare tag tycker att stenkastare agerar utpressning. Många riksdagspartier uppmuntrar ett auktoritärt samhälle med vattenkanoner, gummikulor och verkanseld mot upploppsmakarna.

Tänk att något så trivialt som en förlust i en match också kan skapa förstörelse och död.

För en tjugofemårig supporter och två nittonåriga fotbollsfans slutade en helt vanlig match med att de mördades av det andra lagets supporters. De mördades för att deras lag vann en fotbollsmatch. Var det fotbollsreligion eller bara rent hat och respektlöshet?

I själva verket är de berörda bara en samling amatörer, professionella bråkstakar och kriminella, likt fotbollshuliganerna. De saknar respekt för individ, egendom, stat och ordningsmakt. De agerar på det de fått lära sig som barn och av media. Att negativt beteende ger publicitet.

Men det finns en annan grundläggande fråga bortom gränsen för åsikter och hatretorik. Vad är syftet med att elda upp något?

Det finns ingen rätt eller fel religion och det är inte heller fel att avstå religion oavsett om den bygger på nedtecknade historier eller att vinna över ett motståndarlag i sport. 

Vi läser hur swishjournalister inte vill liknas vid ytterkantsrasister i vita huvor då de försvarar individer som till exempel Paludan. De skriver att de inte är rasister och inte islamofober, likväl kan de inte se skillnad på en konstruktiv åsikt och innerligt hat. Men det är stor skillnad på en väl underbyggd stark åsikt och hat. 

Vi menar att medborgarna har mist förtroendet för våra lagstiftare. De läser om advokater och poliser som begår grova brott och tar del av hur partiledare och övriga ledamöter hånar enskilda individer. Vi kan varken försvara privatpersoner eller myndigheter och politikerproffs i riksdagen när de agerar kriminellt och oärligt.

Sverige ska stå i främsta ledet för FN:s vidare arbete för fred, förståelse och humanism. Vi kräver därför att laglydnad och respekt för individ och egendom börjar med Sveriges lagstiftare.

Vi vill se en markant attitydförbättring i riksdagen för att vända den negativa trend med rasistiska, kränkande och avpersoninifierande påstående och förslag som återspeglar sig i folks medvetande och destruktiva handlingar.

Det är högt tid för ett politiskt skifte till ett mer humant ledarskap med fokus på bekräftelse av dig som individ och med representanter som höjer förtroendet för riksdagsarbetet, inte tvärtom.