Radar · Miljö

Fossila bränsleföretag storsatsar på ”klimatrelaterade” Google-annonser: ”Gröntvätt”

Oljejätten Shell, Investeringsbanken Goldman Sachs och saudiska oljeföretaget Aramco finns bland de aktörer som har flest annonser som dyker upp när man söker på klimatrelaterade begrepp på Google.

Över en av fem annonser som dyker upp när man googlar klimatrelaterade begrepp – och ser ut som sökresultat – tillhör företag med intressen i fossila bränslen, rapporterar The Guardian. Ett tydligt exempel på sofistikerad gröntvätt, menar kritikerna.

Vid en vanlig sökning på ord och termer i Googles sökmotor visas inte bara ”vanliga” sökresultat. Det dyker också upp så kallade ”Advertisements”, betalda annonser, som inte alltid är så lätta för ögat att skilja från övriga sökresultat, såvida man inte är extra uppmärksam.

Tidningen The Guardian har tillsammans med tankesmedjan InfluenceMap, som spårar förorenande industriers lobbyarbete, undersökt vilka annonser som dyker upp när man Googlar 78 olika klimatrelaterade begrepp – och vilka som ligger bakom annonserna.

Stora olje- och gasjättar bakom annonserna

Resultatet visar att mer än 20 procent av annonserna som dyker upp när man söker på begreppen – vilket motsvarar över 1600 annonser – tillhör företag med stora intressen i fossila bränslen. Kända olje- och gasjättar samt finansiärer av dessa, så som ExxonMobil, Shell, Aramco, McKinsey och Goldman Sachs, finns bland de 20 mest förekommande annonsörerna i studien.

Oljejätten Shell förekommer med totalt 153 annonser varav 86 procent av dessa dyker upp vid sökningar på ”net zero”, det vill säga netto noll. Många handlar om företagets klimatambitioner om att bli ett netto noll-företag till år 2050 och anpassa sig till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Världens största oljeexportör – det statligt ägda saudiska oljebolaget Aramco – förekommer med 114 annonser vid sökningar på de engelska motsvarigheterna till ”kollagring”, ”kolavskiljning” och ”energiomställning”, varav några av annonserna hävdar att företaget främjar biologisk mångfald och skyddar planeten, uppger The Guardian.

Amerikanska investeringsbanken Goldman Sachs hamnar i topp tre med sina annonser som visas i nästan sex av tio sökningar på ”förnybar energi”, enligt undersökningen. Banken, som under 2020 möjliggjorde en utlåning på uppemot 19 miljarder dollar till den fossila bränsleindustrin, ska i flera av annonserna ha betonat sitt ”fortsatta engagemang för hållbar finansiering.”

Bland de stora aktörerna bakom annonserna som dyker upp mest frekvent finns också det amerikanska konstulföretaget McKinsey, som vid sidan av sitt arbete med hållbara investeringar även drar in betydande intäkter från fossila bränsleföretag. Företagets annonser, som betonar att de ”arbetar med kunder inom innovation och tillväxt som främjar hållbarhet”, dyker upp i mer än 80 procent av sökningarna på energiomvandling och i nästan hälften av de som handlar om klimatfaror, enligt The Guardian.

Melissa Aronczyk, som är docent vid Rutgers University, uppger för tidningen att PR-företag i USA åtminstone sedan 80-talet har arbetat mycket frekvent med att just utveckla strategier för stora utsläppare att bli ”gröna” samtidigt som de i verkliga fallet driver sin verksamhet som vanligt, utan några större systematiska förändringar.

”Google låter företag påverka”

Jake Carbone, senior dataanalytiker på InfluenceMap, pekar på Googles ansvar i det innehåll som – via deras sökmotor – når människor som försöker ta reda på information.

– Google tillåter grupper med ett egenintresse av fortsatt användning av fossila bränslen betala för att påverka de resurser som människor får fram när de försöker utbilda sig själva. Olje- och gassektorn har gått från att bestrida vetenskapen om klimatförändringar till att numera försöka påverka offentliga diskussioner om koldioxidutsläpp, säger han till The Guardian.

Att annonserna dessutom är så professionellt utvecklade att de kan vara svåra att skilja från övriga sökresultat, är ytterligare en faktor som bör beaktas, menar Johnny White, advokat på ClientEarth. Han anser att all reklam för fossila bränslen bör förbjudas likt det förbud som har införts mot reklam av tobaksvaror.

– Fossila bränsleföretag spenderar miljoner på otroligt sofistikerade reklamkampanjer, så att sortera fakta från fiktion kan vara riktigt knepigt för allmänheten, säger Johnny White till The Guardian.