Radar · Miljö

Italiens forskare uppmanar politiker att agera på klimatkrisen

Bonden Elisa Moretto går över sitt uttorkade risfält i norra Italien.

Italien är på väg mot nyval, men klimatet ligger långt ner på den politiska agendan. I ett öppet brev i veckan gick en rad klimatforskare ut och krävde mer handling och åtgärdsprogram av samtliga politiska partier. Nu har brevet skrivits under av mer än 300 forskare och tusentals privatpersoner.

Med sitt läge mitt i medelhavsregionen är Italien en av de hotspots där klimatförändringarna kommer att synas extra tydligt. Och det inte bara på ekosystemen, utan också på människor och samhället skriver forskarna i det öppna brevet.

”Vi uppmanar därför starkt politiska partier att betrakta kampen mot klimatkrisen som den nödvändiga grunden för att uppnå en rättvis och hållbar utveckling under de kommande åren”, skriver forskarna och tillägger att det är nödvändigt om de vill kunna presentera framtidsvisioner som har någon möjlighet till framgång.

Det är några av landets mest framstående klimatforskare som skrivit brevet, som nu gjorts till en namninsamling som skrivits under av över 300 forskare och mer än 31 000 privatpersoner.

Ökad medvetenhet

Antonello Pasini, klimatforskare på Italiens nationella forskningsråd, CNR, är en av initiativtagarna till brevet. Han säger till Syre att situationen i landet kräver att frågan uppmärksammas mer.

– I Italien finns det inte en jättestor medvetenhet politiskt. Det gröna partiet är mycket svagt och visserligen införde den senaste regeringen, Draghi, ett nytt ministeriet för ekologisk omställning. Så det börjar finnas ett intresse även i politiska kretsar. Men under valkampanjer brukar det talas lite om detta. För det är något som kräver förändring och som innebär kostnader.

Men sommarens extremtorka i norra Italien, följt av att det under dessa dagar väntas komma häftiga skyfall på sina håll, har gjort att folket har blivit mer medvetna om klimatfrågorna, menar han.

– Glaciärer som nästan försvinner, torkan som drabbar jordbruket hårt, värmen i städerna som drabbar de äldsta och svagaste. Det verkar som att dödligheten under juli månad gick upp, även om siffrorna inte är bekräftade än. Men folk börjar bli medvetna, säger Pasini.

Det som nu krävs, och som forskarna påpekar i brevet, är både anpassningsåtgärder så att samhället står bättre rustat för att klara liknande extremväder i framtiden, men också det som brukar benämnas mitigation, det vill säga att vi snabbt får ner våra utsläpp så att vi inte spär på klimatkrisen mer än nödvändigt.

Varför är det viktigt att politikerna börjar agera kraftfullt nu, och inte om säg 5-10 år?

– Klimatet har en tröghet. De molekyler som vi släpper ut i atmosfären nu kommer att finnas kvar i årtionden. De ackumuleras. Det betyder att vi kommer att fortsätta få det varmare. Men kommer vi ner till netto noll år 2050 så kommer halten av växthusgaser att sluta ackumuleras.

Hur lång tid exakt tar det för koldioxiden att försvinna?

– Om du släpper ut 10 koldioxidmolekyler så kommer du fortfarande att hitta tre av dem i atmosfären om hundra år. Om tusen år kommer du fortfarande att hitta en. Det är därför du inte ser någon tydlig effekt av nedsänkningarna som gjordes under coronapandemin. Luften i städerna blir renare efter 14 dagar, men växthusgaserna är kvar i atmosfären.

I brevet skriver Pasini och de andra forskarna att de är ”redo att ge vårt bidrag till utarbetade lösningar och konkreta åtgärder som är vetenskapligt baserade, genomförbara och effektiva, men vi ber starkt politikerna att betrakta klimatkrisen som ett prioriterat problem som ska åtgärdas, eftersom det undergräver hela vår framtid”.

Om inte något görs nu så kan problemen i framtiden bli ohanterliga, konstaterar han.

– Med de utsläpp vi har idag så kommer glaciärerna att fortsätta smälta med 30 procent av sitt omfång till slutet av seklet. Men om vi fortsätter med ”business as usual” och 4-5 graders uppvärmning kommer de att smälta med 90-95 procent. Det betyder bland annat att det inte längre kommer att finnas några vattenresurser för jordbruket i norra Italien som är ett viktigt jordbruksområde i vårt land.

Tror du att politikerna kommer att lyssna på ert budskap?

– Vi kan alltid hoppas.