Radar · Djurrätt

Sverige uppmanas göra som Irland – och stänga minkfarmerna

För att förebygga smitta på minkfarmer föreslår Jordbruksverket att krav på smittskyddsåtgärder ska införas i förprövningen av byggande av nya anläggningar.

I förra veckan, tisdagen den 29 mars, röstades ett lagstiftningsförslag igenom som förbjuder pälsdjursuppfödning på Irland. Men i Sverige är minkuppfödning sedan årskiftet tillåtet igen. 

De sista minkfarmerna på Irland avvecklades under 2020 på grund av rädsla för smittspridning av Coronaviruset, SARS-CoV-2. Trots att ingen sådan smitta upptäckts på någon av Irlands dåvarande minkfarmer bestämde sig Irland också för att avliva alla minkar i landet i förebyggande syfte. 

I slutet av juni 2021 lades sedan ett lagförslag om att permanent förbjuda alla pälsdjursfarmer i landet. Och i förra veckan, tisdagen den 29 mars, röstades detta förslag igenom. 

De flesta svenskar emot minkfarmar

Enligt djurskyddsorganisationen Respect for Animals är 80 procent av irländska medborgare för förbudet mot pälsdjursuppfödning.

I Sverige visar en opinionsundersökning från Novus från 2021 att 76 procent av svenskarna är emot burhållning av minkar för pälsproduktion. 

Minkuppfödning tillåtet i Sverige igen

Under 2021 har det varit förbjudet att föda fram minkar för pälsproduktion i Sverige på grund av risk för smittspridning. Men från och med årskiftet är det tillåtet igen. 

I samband med att förbudet lyftes fick Jordbruksverket i uppdrag att utreda smittrisker i Sveriges djurhållning och komma med förslag på åtgärder. 

Djurens Rätt: ”Sverige borde gå längre”

Den 28 februari publicerades resultatet av utredningen och exempelvis föreslås att krav på smittskyddsåtgärder ska införas i förprövningen av byggande av nya anläggningar. 

Förslaget har dock kritiserats av Djurens Rätt som menar att det inte gör något åt situationen på svenska minkfarmer just nu. De tycker att Sverige skulle gå längre – och likt Irland avveckla minkfarmerna en gång för alla. 

Radar · Djurrätt

Cirkuslejon på rymmen infångat utanför Rom

I Italien sattes orten Ladispoli i beredskap sedan ett cirkuslejon rymt.

Invånarna i den italienska staden Ladispoli nära Rom uppmanades att stanna hemma sedan ett lejon rymt från en lokal cirkus. Sent på lördagskvällen meddelade borgmästaren att lejonet ”hade sövts och infångats”.

Alessandro Grando, borgmästare i Ladispoli, utfärdade varningen på sociala medier och sade att polisen bistod cirkuspersonalen med att leta efter djuret, som ska ha spårats till vattendrag i närheten.

”Ett lejon har rymt från cirkusen, var uppmärksam och undvik förflyttningar tills vidare”, skrev borgmästaren.

Den populära strand- och kuststaden Ladispoli lockar besökare från huvudstaden tre mil österut. Men lejonbesöket var oväntat, och inte helt välkommet.

För att förekomma invånarnas eventuella klagomål påpekade borgmästaren att han inte hade godkänt närvaron av en cirkus med lejon i staden, men han heller inte har mandat att stoppa den.

Videoklipp från invånare visade hur ett vuxet lejon vandrade på mörka och ödelagda gator. Filmerna återutsändes av italienska medier, men utan bekräftelse på om bilderna var äkta.

Men några timmar efter varningen, sent på lördagskvällen, meddelade borgmästaren via sociala medier att lejonet ”hade sövts och infångats”.

”Nu ska lejonet tas till cirkusens personal”, skrev borgmästare Grando och lade till:

”Jag hoppas att denna händelse kan väcka några samveten och att vi slutligen upphör med att exploatera djur på cirkusar.”

Radar · Djurrätt

Djurrättsorganisationer skickar klagomål till EU:s ombudsman

Trots löften så har EU-kommissionen ännu inte lagt fram något förslag på ny djurskyddslagstiftning som sätter stopp för lantbruksdjur i bur.

30 medlemsorganisationer hos Eurogroup for Animals, EFA, har skickat in klagomål till Europeiska ombudsmannen. Detta efter att EU-kommissionen inte gjort verklighet av den skärpning i djurskyddslagstiftningen som man utlovat, och där ett förbud mot lantbruksdjur i bur skulle införas.

Mer än 1,4 miljoner EU-medborgare skrev under medborgarinitiativet End the cage age, som skickades in till EU-kommissionen i oktober 2020, med uppmaningen om att få ett slut på lantbruksdjur i bur.

När mer än en miljon människor undertecknar ett medborgarinitiativ har EU en skyldighet att svara på detta och motivera sitt svar.

Men när det gäller en skärpt djurskyddslagstiftning, som utlovats av EU-kommissionen en lång tid, så verkar det ha runnit ut i sanden, något som Syre rapporterade om i oktober.

I sitt officiella svar på medborgarinitiativet som EU-kommissionen publicerade i juni 2021 så utlovade man att lägga fram ett lagförslag senast i slutet av 2023, men det har alltså inte gjorts och ser heller inte ut att bli av.

Detta, menar djurrättsorganisationerna, strider mot hur kommissionen borde ha hanterat det hela. Beslutet att inte publicera djurskyddslagstiftningen har inte kommunicerats korrekt till de som höll i medborgarinitiativet och dess undertecknare via lämplig webbplats och kanaler, hävdar Eurogroup for Animals.

– EU-kommissionen skapade tydliga förväntningar hos medborgarna, men har i sanningens ögonblick svikit dem. Detta gör att man kan ifrågasätta ett kärnvärde för EU-institutionerna: demokratin. Medborgarinitiativen lanserades medvetet för att göra det möjligt för medborgarna att aktivt delta i beslutsfattande processer. Men vad hjälper det om deras röster fortsätter att vara ohörda? säger Reineke Hameleers, vd för Eurogroup for animals i ett pressmeddelande.

Innan organisationerna lämnade in det officiella klagomålet till ombudsmannen så bad de formellt kommissionen att lägga fram en tidsplan för offentliggörandet av lagstiftningsförslaget, för att uppfylla sin skyldighet gentemot medborgarinitiativet. Ändå har kommissionen inte lämnat ett tydligt svar på denna begäran, konstaterar Eurogroup for animals.

Läs mer:

EU sviker djuren – burhönsen blir kvar

Radar · Djurrätt

Sydkorea på väg att förbjuda hundköttsindustrin

Den Sydkoreanska regeringen ämnar att lägga fram ett lagförslag i år för att genomdriva ett förbud mot hundköttsindustrin.

Sydkorea planerar att förbjuda konsumtion av hundkött till 2027, sa Yu Eui-dong, jordbruksminister i det regerande People Power Party (PPP). Beskedet kom vid ett möte mellan jordbruksministern och djurrättsorganisationer i fredags, skriver New York Post.

Den nya lagen ger branschen för hundkött tre år på sig att avveckla sig. Om lagförslaget går igenom (det beräknas röstas igenom före årsskiftet) skulle hundköttsförbudet träda i kraft 2027.

Lagen kommer att kräva att hundgårdar, slaktare, handlare och restauranger lämnar in en avvecklingsplan till lokala myndigheter, skriver Washington Post.

– Nyheten om att den sydkoreanska regeringen äntligen är redo att förbjuda hundköttsindustrin är som en dröm som går i uppfyllelse för alla oss som har kämpat så hårt för att få slut på denna grymhet”, sa Chae Jung-ah från Humane Society International, som deltog i mötet, skriver tidningen.

Enligt jordbruksministern kommer det ges ”fullt stöd till bönder, slaktare och andra företag som står inför nedläggning eller övergång på grund av denna lag”.