Radar · Djurrätt

Snaror dödliga hot mot leoparder och tigrar

Tiger i Bandhavgarh nationalpark, Indien.

Mellan 2012 och 2021 dödades minst 387 stora kattdjur i Asien till följd av olagligt utplacerade snaror. Snarorna utgör ett stort hot mot djuren, som redan är få till antalet i länder som exempelvis Malaysia. Det framgår av en sammanställning som WWF gjort.  

De stora kattdjuren, det vill säga tiger, leopard, snöleopard och asiatiskt lejon, hotas av den jakt med snaror som förekommer i sju asiatiska länder. En sammanställning som WWF och Traffic gjort visar att minst 387 djur tillhörande nämnda arter har hittats döda i olagligt utplacerade snaror i Bangladesh, Kina, Indien, Malaysia, Nepal och Sri Lanka mellan 2012 och 2021.

Snaror grym metod 

Även i Bhutan, Pakistan och Mongoliet, som är viktiga länder för kattdjuren, har snaror hittats av parkvakter.

– Det är förfärligt att det här bara fortsätter. Tigern är i dag starkt hotad och just tjuvjakten är artens mest akuta hot. Att fånga djur med snaror är inte bara grymt för djuren utan det riskerar även att öka spridningen av sjukdomar från djur till människor, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Av de 387 stora kattdjuren som bevisligen har dödats är de flesta leoparder, 245 stycken, följt av tigrar, 130 stycken. Det kanske inte låter mycket i absoluta tal, men i exempelvis Malaysia, som har mindre än 150, tigrar är förlusten av 11 till följd av tjuvjakt med snaror fundamental, skriver WWF.

En tiger som fastnat i en snara i Malaysia tas om hand
En tiger som fastnat i en snara i Malaysia tas om hand. Foto: WWF Malaysia/Lau Ching Fong

Dessutom är det troligt att det finns ett stort mörkertal. Omkring hälften av parkvakterna som rapporterat om de dödade djuren har också upptäckt tomma snaror i sina skyddade områden.

– Jakten med snaror är hot mot alla stora kattdjur i Asien. Insatserna måste gå längre än att ta bort snaror – vårt arbete har visat att samarbete mellan lokalsamhällen och naturvårdare spelar stor roll, både för att skydda de vilda djuren samt livsmiljöerna som delas mellan både djur och människor, säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert WWF, i pressmeddelandet.

Ökar ändå i antal

De flesta av snarorna har hittats utanför skyddade områden. Enligt WWF visar detta på vikten av att arbeta med parkvakter och skyddade områden. Ofta är snarorna inte direkt ämnade för kattdjur, utan för till exempel hovdjur. Specifikt gäller detta för leoparder, där 73 procent av leoparderna som dött i snaror uppskattas vara bifångst. När det kommer till tigrar är det dock annorlunda – hälften av tigrarna fångades i snaror som var ämnade för just tigrar. I Indien fångades mellan 2 och 14 tigrar varje år mellan 2012 och 2021 av snaror.

Det finns emellertid ljusglimtar. Tigerantalen växer i flera länder, och en av förklaringarna är att arbetet med att skydda tigrarna på många håll går framåt. Majoriteten av de intervjuade viltvårdarna säger att jakten med snaror har minskat sedan de började sitt arbete. Men de flesta säger också att jakten med snaror utgör ett hot mot djurlivet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV