Radar

UD: Avstå från alla resor till Ryssland

Avrådan från alla resor till Ryssland gäller tills vidare, enligt utrikesminister Ann Linde.

Regeringen beslutade på söndagen att avråda från alla resor till Ryssland.
Anledningen är det oförutsägbara säkerhetsläget, försämrade möjligheter att resa ut från Ryssland och osäkerhet om betalsystemen i landet.

”Med anledning av det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget i den vidare regionen har UD i dag beslutat om att avråda från alla resor till Ryssland. Avrådan gäller tills vidare”, skriver utrikesminister Ann Linde på Twitter.

Flygtrafiken till och från Ryssland har till stora delar ställts in, varför det kan vara svårt att hitta transportalternativ för den som vill lämna landet, skriver utrikesdepartementet (UD) i ett pressmeddelande.

Det råder även ökande osäkerhet om betalningssystemen i Ryssland, vilket kan försvåra möjligheterna att betala med utländska betalkort och ta ut kontanter i bankomater i landet, enligt UD.

Åtgärden är en skärpning från den tidigare rekommendationen. Den 27 februari gick UD ut med en avrådan från icke nödvändiga resor till Ryssland tills vidare.