Radar · Politik

Förslag: halvera priset på månadskort i Göteborg

Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår gemensamt en sänkning lokalt för månadskort till kollektivtrafiken i Göteborg. Enligt förslaget ska det nya priset bli 400 kronor mot dagens 815 kronor. 

Priset på månadskortet har höjts med 83 procent sedan 2009. Det innebär att kollektivtrafiken i Göteborg har höjt priserna mer än dubbelt så mycket som exempelvis bensinens höjningar och fem gånger så mycket som snittet på prisökningar i samhället.

Även om Göteborg sticker ut med sina höjningar är trenden i riket liknande med i snitt 43 procent höjning av kollektivtrafiken, jämfört med endast 12 procent höjning av konsumentprisindex under perioden. 

Förslaget i Göteborg innebär rent praktiskt att halveringen ska införas från den 1 augusti och i första hand gälla året ut och efter ett eventuell maktskifte i höst vill man att sänkningen blir permanent. Finansieringen ska ske med kommunala överskott.