Radar · Politik

“Vi lever i ett ständigt krig med naturen”

Josef Fransson (SD) anser att människan lever i ett ständigt krig med naturen och att vi människor har tagit oss den starkes rätt att göra vad som krävs för att vi ska ha det bra.

Riksdagsledamot Josef Fransson (SD) anser att naturen vill döda dig och att all mänsklig civilisation handlar om att avskärma sig från det som är naturligt. ”Naturligt är ingenting som människan vill ha, då dör vi”, säger Josef Fransson.

På onsdag den 11 maj ska riksdagen debattera kring 
miljö- och jordbruksutskottets betänkande Naturvård och biologisk mångfald, för att sedan fatta beslut den 12 maj. 104 motioner har kommit in angående betänkandet.

Annika Digreús, miljöreporter på Sveriges Radio, satt och läste motionerna och skrev sedan på Twitter:

“Kikar på riksdagsbetänkandet om Naturvård och Biologisk Mångfald i miljö– och jordbruksutskottet. Många av motionerna handlar om färre sälar, skarvar, vargar, slopat biotopskydd. Naturen verkar vara väldigt jobbig att ha att göra med”.

"Naturen vill döda dig"

Det inlägget möttes av en rad kommentarer, av bland andra Josef Fransson riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Han skrev:

“Naturen vill döda dig. Genom svält, väder, sjukdomar, parasiter, rovdjur, gift m.m. Att vara människa är att bygga en miljö där vi och våra barn kan ha ett gott liv. Helt enkelt att avskärma sig från det ’naturliga’”.

Och fortsatte sedan med:

“Vi tar oss den starkes rätt att dominera alla andra arter. Dock är vi den enda arten som kan ta ekologisk hänsyn, vilket medför att vi kan reglera stammar såväl upp som ner och många gånger är bättre än ’naturen’ på artbevarande.”

– Jag försökte göra en poäng med den här tweeten. Vi människor har tagit oss den starkes rätt att göra vad som krävs för att vi ska ha det bra och jag ser inga problem med det, säger Josef Fransson till Syre och fortsätter.

– Det är en ideologisk utgångspunkt som jag inte delar med de flesta miljöaktivister och miljöpartister om man klumpar ihop dem lite brett och förvisso osnyggt.

Vill hålla nere vargar, skarvar och sälar

Josef Fransson medger att han inte har alla motioner och betänkanden kring betänkandet Naturvård och biologisk mångfald i huvudet men har koll på sitt och andra partiers politik.

– Vi vill hålla nere vargstammen till skillnad från Miljöpartiet, samma med skarv, samma sak med säl. I min värld är det ingenting konstigt. Det är så människan gör och alltid har gjort, säger Josef Fransson och fortsätter.

– Vi lever i ett ständigt krig med naturen även om vi på senare år har fått det väldigt bra på grund av att vi har tyglat och egentligen avskärmat oss från allt som inom citationstecken är naturligt.

Det låter som ett filosofiskt resonemang hur människan ska förhålla sig till naturen?

– Egentligen inte ska, utan det är bara faktum, ett konstaterande, att det är så. Det handlar om överlevnad, vi vill ju överleva och inte bara överlevnad utan också välstånd. Både du och jag använder ju energi varje dag, direkt och indirekt, som motsvarar ett antal arbetshästar och tjänstefolk på 1800-talet så nu har vi ju ett annat läge på grund av energitillgång. Det moderna samhället har ju gjort, tror jag, att det är många som inte ser och förstår naturvård, säger Josef Fransson.

Ser du naturen som ett hot mot människan?

– Nej, det blir ju ett löjligt påstående. Eller både ja och nej. Naturen har ju ingen egen vilja. Naturen är naturen och universum bara är. Naturen är farlig och all mänsklig civilisation menar jag handlar om att avskärma sig från det som inom citationstecken är naturligt, säger Josef Fransson och fortsätter.

– Allt vi äter och allt vi lägger på tallriken är ju förädlat, processat på ett sätt som har utvecklats under årtusenden. Alla arter och raser som vi har i jordbruken. Även det som vegetarianer stoltserar med att de äter är ju sorter som inte finns naturligt utan det är ju någonting som vi har förädlat under årtusenden. Naturligt är ingenting som människan vill ha, då dör vi.

Om jag förstår dig rätt menar du att eftersom människan är den starkaste arten har vi rätt att, och kan, påverka och forma naturen?

– Inte bara kan utan det är exakt det vi har gjort och det är det som är mänsklig civilisation. Vi skapar oss en miljö som vi kan leva i. Jag menar att pocahontasmyten eller förskönandet av naturfolk är en myt. Ingen vill ju ha det så egentligen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV