Glöd · Panelen

Panelen: Borde Sverige gå med i Nato?

Få frågor är så mycket på allas läppar denna vecka som frågan huruvida Sverige bör gå med i Nato.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Nej, Sverige borde absolut inte gå med i Nato. Skälet är att Nato är en aggressiv krigsmakare och det skulle öka risken för att Sverige blir ett kärnvapenmål. Nato borde avvecklas i stället. Vi behöver fler starka fredsorganisationer och fredsmäklare. Och svenska folket måste få ordentlig tid på sig att diskutera frågan inför en folkomröstning.
Jan Strömdahl, 84 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

– Jag har aldrig varit för förut men på grund av Putins hänsynslösa attack på Ukraina har jag svängt, jag säger ja.
Gunnel Malm, 74 år, klimat- och miljöaktiv feminist

– Jag är splittrad i Nato-frågan. Jag har tidigare tyckt att det är bra att Sverige står utanför Nato, men med anledning av hur världssituationen ser ut nu har jag börjat känna mig mer tveksam. Dessutom oroar det mig att det känns som regeringen är beredd att fatta beslut som allmänheten eventuellt inte är enig om. 
Fatou Lusi, 50 år, grundare av webbtidningen Afropé

– Det finns reella för- och nackdelar med att gå med i Nato. Ryssland å sin sida är ett hot mot alla länder som de uppfattar står i deras väg. Nato å sin sida är en organisation vars ledande land kan styras av Trump igen. Därför bör inte Sverige gå utan att svenska folket fått säga till om frågan i en folkomröstning.
Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

– Sveriges neutralitet och alliansfrihet har under lång tid bidragit till stabilitet och säkerhet i Europa och världen. I och med Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina har säkerhetsläget förändrats och vi måste ompröva våra ställningstaganden. Men, är det därmed rätt väg att gå med i Nato? Om några år leds i värsta fall denna militärallians av Trump och som medlem skulle Sverige inte kunna inta den medlande och stabiliserande roll vi tidigare haft. Vi måste tänka långsiktigt för Sveriges och världens bästa, och beslutet ska inte baseras på rädsla. Så nej, Sverige borde inte gå med i Nato nu.
Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

– Sover du tryggt under Natos kärnvapenparaply? Känns det bra när vår säkerhet styrs av vapenskrammel och militär dominans där Erdogan och Orbán får diktera framtiden? Skyddar vi oss bäst mot Putin genom att gå med i en imperialistisk relik från kalla kriget? Svaret är NEJ! Militära allianser skapar inte en stabil och demokratisk värld. Vi ska värna suveränitet och alliansfrihet, verka för nedrustning, fred och ett starkt och långsiktigt utvecklingsbistånd som skapar det samhälle vi vill leva i.
Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

I montaget syns paneldeltagarna Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet, Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden
I montaget syns paneldeltagarna Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet, Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden. 

– Nej. Nato är en militärallians baserad på kärnvapen. Militärallianser bygger på hot om militärt våld, vilket aldrig kan ge oss fred. Genom sin alliansfrihet har Sverige kunnat verka för fred och avspänning och ha en självständig utrikespolitik. Ett Natomedlemskap innebär att ge upp den friheten och istället riskera att Sverige dras in i framtida väpnade konflikter som involverar Natos medlemsländer, och en ökad hotbild mot Sverige som del av militäralliansen.
Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

– Det absolut viktigaste i Nato-frågan är att beslutet oavsett utfall är demokratiskt förankrat. Vi är därför kritiska till en förhastad process, och förespråkar folkomröstning föranlett av en ärlig informationskampanj och diskussion där alla överväganden kan behandlas på ett seriöst sätt. Det är därför även viktigt att det finns ett brett stöd i riksdagen för det beslut som i slutändan tas.
Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet

– Jag anser att Sverige bör sträva efter långsiktig militär alliansfrihet – inte ett NATO-medlemskap. En folkomröstning bör utlysas för att väljarna ska få ta ställning till en sådan genomgripande förändring av vår säkerhetspolitik. Partiet Vändpunkt anser att världen behöver en alliansfri rörelse av länder som samarbetar för nedrustning och förbud mot kärnvapen. Därmed kan vi också skapa förutsättningar för att tillsammans tackla den klimat- och naturkris hela mänskligheten står inför.
Gunnar Brundin, talesperson för Partiet Vändpunkt

I montaget syns paneldeltagarna Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet och Gunnar Brundin, talesperson för Partiet Vändpunkt
I montaget syns paneldeltagarna Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet och Gunnar Brundin, talesperson för Partiet Vändpunkt.