Radar · Morgonkollen

Giftigt slam får dispens – dumpas i Östersjön

Miljoner kubik av giftiga muddermassor får dispens för att dumpas i Östersjön.

Stora mängder giftiga muddermassor dumpas i Östersjön, i strid med miljöbalken och internationella konventioner. Anledningen är att svenska myndigheter frikostigt ger dispens, visar en ny studie.

Forskarna har gått igenom ärenden mellan 2015 och 2020. Myndigheter har gett dispens att dumpa drygt 90 procent av muddermassorna till havs, motsvarande drygt 31 miljoner kubikmeter, visade det sig.

– Svenska myndigheter ger rutinmässigt dispens att dumpa till havs, och framför allt är det de allra största projekten som får dispens. Därför blir totalvolymen så enorm, säger Peter Bruce, miljöforskare vid Stockholms universitet och försteförfattare till studien som Dagens Nyheter rapporterar om.
Anledningen till att dispenser ges är att så stora mängder muddermassor ofta anses besvärliga att hantera på land.

Enligt miljöbalken får dumpning tillåtas endast om den kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Muddermassorna innehåller ofta tungmetaller och miljögifter som kan spridas under lång tid. Även rent sediment lägger sig över bottenlevande organismer och kväver eller krossar dem.