Radar · Djurrätt

Stopp för hjälp till katter på soptippar

Ett avslutat samarbete mellan ett renhållningsbolag och kattföreningar orsakar protester.

Ett kommunalt renhållningsbolag i Skåne har samarbetat med kattföreningar för att ta rätt på hemlösa katter som vistas på soptipparna. Men nu har samarbetet avslutats, vilket har fått kattvänner att starta en namninsamling i protest.

Under flera år har personer från kattföreningar haft ett samarbete med nordvästra Skånes renhållning (NSR) för att hjälpa och rädda hemlösa katter på avfallsanläggningar i Helsingborg och Åstorp. Nu har NSR avslutat samarbetet, skriver insamlingsstiftelsen Kattjouren i ett pressmeddelande.

Stiftelsen uttrycker besvikelse och säger sig vara beredda att stå för eventuella kostnader för lösningar som gynnar katterna.

På sin hemsida skriver NSR att verksamheten på anläggningarna har vuxit och förändrats med åren, och ”på grund av de arbetsmiljö- och säkerhetsrisker som finns kan NSR inte tillåta privatpersoner eller frivilligorganisationer att röra sig fritt på våra anläggningar.” Det kommunägda bolaget skriver också att det inte är deras ansvar att ”hantera orosanmälningar kring djur”, utan att det är länsstyrelsens uppdrag ”och det är med denna som frivilliga krafter måste samverka”.

Engagerade anställda

Men stiftelsen vill att NSR omprövar sitt beslut. Därför har de startat en namninsamling, och de menar att många anställda på anläggningarna är villiga att hjälpa katterna.

– Responsen på protestlistan har varit enorm. På strax över en vecka så har det redan kommit in 2 000 namnunderskrifter. Det visar hur många som engageras av detta. NSR borde överväga att ändra sitt beslut och ta tillvara på det engagemang som finns hos personalen som vill hjälpa katterna och samtidigt hjälpa till att minska antalet katter på ett humant sätt. Deras nuvarande beslut innebär att försvarslösa katter far illa och kommer föröka sig för att slutligen svälta eller frysa ihjäl, eller avlivas. NSR:s byråkrati dödar katterna, säger Kattjourens grundare Shalini Persson i pressmeddelandet.

NSR menar å sin sida att det finns risker förknippat med att hantera vilda eller sjuka djur, och att det därför inte är lämpligt att personalen interagerar med katterna. Enligt uppgifter till NSR har totalt cirka 20 katter hämtats under en sexårsperiod.