Radar · Fred

Syre satsar på fredsjournalistik

Syre introducerar ett nytt fokusområde, fred.

Som första nyhetstidning i Sverige tillsätter Syre en fredskorrespondent. ”Det är oerhört viktigt att lyfta de perspektiv som ser lösningar bortom våld och militarism”, säger Seda Aksoy om sitt uppdrag.

Krigsrapportering har alltid varit ett tacksamt område för media, och väpnade konflikter tycks trigga ett klassiskt narrativ där ont ställs mot gott. En uttalad fredsjournalistik vill istället nyansera bilden och ifrågasätta idén om våld som något i vissa fall oundvikligt.

Som första nyhetstidning i Sverige har Syre från och med nu en fredskorrespondent, och fred läggs till som ett nytt fokusområde utöver de befintliga miljö, djurrätt, migration, basinkomst samt frihet och integritet. Rollen som fredskorre axlas av Seda Aksoy, som tidigare har varit bland annat kvällsredaktör och djurrättskorrespondent på tidningen.

Seda Aksoy är Syres fredskorrespondent
Seda Aksoy är Syres fredskorrespondent. Foto: Privat

– Idag är vi många som upplever att polarisering och spänningar, i det egna samhället såsom i resten av världen, ökar. I dessa tider är det oerhört viktigt att lyfta de perspektiv som ser lösningar bortom våld, militära allianser och vapenfabriker, som riskerar att öka spänningarna ytterligare. Som fredskorre hoppas jag kunna bidra till en nyhetsrapportering och samhällsdiskussion där vi breddar våra perspektiv och inte kategoriserar – utan försöker förstå varandra och lösa konflikter, säger Seda Aksoy.

Rapportering med andra glasögon

Frågan om ett förstärkt fredsfokus i bevakningen har kommit upp vid flera tillfällen tidigare, och i det rådande stämningsläget kändes det akut, säger chefredaktör Lennart Fernström.

– Krigshetsen yttrar sig i allt från statsministerns tal till nationen, att militärer får stå som oemotsagda experter dag ut och dag in i TV till mera till dagliga inslag om skyddsrum och hur vi ska skydda oss. Syre kommer ge fredsrörelsen och fredsforskare mycket större utrymme och ha en mindre nationalistisk ingång i frågan och undvika att ensidigt utgå från den militära logiken.

En krigskorrespondent rapporterar som bekant från krig, varifrån rapporterar en fredskorrespondent?

– Från och om hela världen och även från olika tidsepoker och exempel på hur fred har kunnat skapas och våld undvikits. Men vi kommer förstås rapportera om krig också, men inte med de militaristiska och nationalistiska glasögon på som stor del av media snabbt tar på sig när det blir krig, säger Lennart Fernström.

Seda Aksoys första artikel som fredskorre publiceras till helgen, ett reportage där hon utifrån Rysslands invasion av Ukraina tittar på hur medierna blir en del av krigets logik. Missa inte det!