Energi

En bilfri stadsmiljö kan vara framtiden

Den vätgasdrivna experimentstaden Woven City byggs just nu av Toyota vid berget Fuji i Japan.

Allt flera europeiska storstäder förbjuder biltrafik i delar av citykärnan och i Sverige får vi fler gågator och miljözoner. Hur skulle våra tätorter se ut om de blev bilfria i framtiden? Det är en fråga som Tekniska museet i Stockholm vill svara på med utställningen ”Zero city”.

Intendenten Lars Pålsson, som har projektlett utställningen, sveper med händerna över lokalen.

– Ironiskt nog är utställningen belägen i ”Maskinhallen”, en del av museet där ångmaskinen och förbränningsmotorn är själva hjärtat, säger han.

Bland de historiska maskinerna har en framtidsstad byggts upp. På ”Zero city”, som öppnade i början av mars, visas bland annat hur ett samhälle som anpassats för människor istället för bilar skulle kunna se ut. Lars Pålsson konstaterar att både tiderna och maskinerna förändras och att man som teknikmuseum därför vill belysa utmaningarna vi nu står inför – och hur de skulle kunna lösas.

– Det pratas om 15-minutersstäder där behovet av transporter har minskat eftersom fler saker finns inom räckhåll – där det är bekvämt att gå, cykla och använda andra typer av mobilitetslösningar än bilen. Här kan besökarna se och prova en rad olika typer av fordon.

Ett japanskt experiment

Men exakt hur framtidens städer kommer att te sig i verkligheten är det ingen som vet, menar Cédric Borreman, som arbetar med mobilitetsfrågor hos Toyota i Frankrike. Tillverkaren är med och sponsrar utställningen på Tekniska museet och visar samtidigt upp experimentet Woven City i Japan – ett försök att konstruera ett grönt framtidssamhälle. På utställningen kan man, via en digital miljö, vandra runt på stadens gator.

Utställningen äger rum i maskinhallen på Tekniska museet - där den stora ångmaskinen utgör själva hjärtat
Utställningen äger rum i maskinhallen på Tekniska museet - där den stora ångmaskinen utgör själva hjärtat. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

I verkligheten är Woven City under uppbyggnad. 2 000 personer ska leva och bo i staden, som kommer att bli lika stor som två Gamla stan i Stockholm. Inflyttning förväntas kunna ske 2024.

– Det kommer att finnas tre olika typer av vägar. En där bara snabbare autonoma fordon får köra, en för långsammare fordon och fotgängare, samt rena promenadstråk. Den här uppdelningen ska göra det lättare för de autonoma fordonen att ta sig fram, säger Cédric Borreman och fortsätter:

– De boende ska fungera som en testpanel för nya lösningar. Enklare sysslor, som att kasta soporna och att fylla på kylskåpet, kommer till exempel att skötas av AI-sensorer och robotar.

Helt bilfri stad

Men Woven City är inte det enda framtidssamhället som just nu är under konstruktion – ett annat exempel är staden Neom i Saudiarabien. Citykärnan utgörs av en 170 kilometer lång linje som löper genom det 26 500 kvadratkilometer stora området, från bergen i öst ner till Röda havet i väst. Idén är att alla invånare ska ha lika nära till butiker som till naturen. Staden ska också vara helt bil- och utsläppsfri och drivas enbart av förnybara energikällor som vind, vatten och vätgas. Samhället byggs i flera lager – godstransporter och infrastruktur har till exempel placerats under marken.

På utställningen ”Zero city” får besökarna lära sig mer om Toyotas experimentstad Woven City samtidigt som de sitter i det autonoma fordonet e-Palette
På utställningen ”Zero city” får besökarna lära sig mer om Toyotas experimentstad Woven City samtidigt som de sitter i det autonoma fordonet e-Palette. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

Vilken som är den ultimata konstruktionen för framtidens städer, rent generellt, är svårt att avgöra. Det gäller att dra nytta av de förutsättningar som finns naturligt i området, som till exempel sol, vind och vatten, menar Cédric Borreman.

– Det finns nog inte en bästa lösning, det beror på var staden ligger och vilket klimat man har.

Han tror inte att våra städer kommer att bli helt bilfria inom en överskådlig framtid, eftersom behovet av individuell mobilitet kvarstår.

– Ett tänkbart scenario är att man har en gräns i utkanten av städerna där man lämnar ifrån sig sin bil. Sedan fortsätter man in mot staden i ett autonomt podliknande fordon som finns i olika storlekar, säger han.

Zero city på Tekniska museet

+ Utställningen ”Zero city” öppnade i början av mars och visas i två år framöver.

+ ”Maskinhallen” i museet har förvandlats till en framtidsstad där gator och butiker är organiserade så att allt bara ligger en kort promenad bort.

+ På utställningen blandas interaktiva uppgifter, där besökarna kan planera transporterna i framtidens stad. Här finns också möjlighet att till exempel åka på en virtuell busstur i Toyotas självkörande podfordon e-Palette.

+ Till sommaren öppnar även en tillhörande specialutställning med rad olika former av framtidsfordon.