Glöd · Ledare

Det är nu vi måste avrusta!

Ukraina har börjat trycka tillbaka ryssarna men glädjen över det kan inte ta bort sorgen över de bilder från de återtagna områdena som nu kablas. Bilder som återigen bekräftar att i krig finns inga vinnare, bara förlorare.

Många har imponerats av hur Ukraina står upp mot ryssarna och även om det förstås är positivt att Ryssland inte lyckats ockupera Ukraina så går det inte komma ifrån att det också innebär ett långt utdraget krig med massor av dödade och skadade och förstörelse. Ett krig som vi i Sverige och EU fortsätter att underhålla genom att både skicka vapen in i området och göda Putins krigskassa genom fortsätta köpa rysk gas, olja och uran. Det måste få ett slut nu om vi ska få stopp på kriget och om det ska finnas något kvar av Ukraina.

Rysslands militära haveri visar också på att den bild av Ryssland som en militär stormakt som hotar västvärlden är extremt överdriven. Trots det panikrustar nu Sverige och EU. Det är svårt att förstå den logiken. När ryssarna inte ens lyckas ockupera Ukraina, vad skulle de ha kvar för att gå västerut? Ja, Ryssland har kärnvapen och ja, en helt galen ledare. Det är en extremt orimlig kombination. Men kärnvapen används inte för att invadera ett land och det är inte det vi nu rustar för att försvara oss mot. Och Ryssland är, som det visat sig i Ukraina, ingen militär stormakt.

Ryssland stod 2020 för endast 3,1 procent av världens militära rustning. USA ensamt, utan sina allierade i Nato, satsade mer än 12 gånger så mycket. Kina lade mer än 4 gånger så mycket. Och även Indien satsar mer militärt än Ryssland. Nato-länderna Storbritannien, Tyskland och Frankrike kommer var för sig med sina nya toksatsningar gå om Ryssland. Ett Ryssland vars militär blir allt mer decimerad.

Världen behöver mindre krig och vapen. Att i det läget öka antalet vapen både i Ukraina och hos oss själva är det mest destruktiva vi kan göra.