Radar · Morgonkollen

Ny miljövänligare metod kan skydda skördar

Ett internationellt forskarlag har hittat ett nytt sätt att framställa feromoner.

Forskare från bland annat Sverige har hittat ett sätt att utvinna feromoner ur oljeväxter. Metoden kan enligt forskarna komma att leda till nya och mer miljövänliga typer av bekämpningsmedel.

Feromoner har sedan 1960-talet använts inom jordbruket för att fånga och förvirra skadeinsekter, och kan beskrivas som ett doftämne som används vid insekternas parning.

Ämnet är ett utbrett alternativ till konventionella bekämpningsmedel och framställs på kemisk väg. Nu har emellertid ett internationellt forskarlag hittat ett sätt att framställa feromoner biologiskt – ur genmodifierade oljeväxter – vilket de anser vara mer kostnadseffektivt och miljövänligt.

”Vi blev förvånade över hur bra de här växtbaserade feromonerna fungerade för både fångst och förvirring av två fjärilsarter. Våra resultat är ett stort steg i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar skadedjurskontroll”, säger Christer Löfstedt, biolog vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Studien som ligger till grund för metoden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability. Bakom studien står bland annat forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.