Zoom

SD:s husgud Scruton förenar extremhögern

Roger Scruton håller föreläsning i Budapest, Ungern, där han var en flitig röst och bland annat understödde konspirationsteorier om George Soros.

Postfascistiska Italiens bröder,  Sverigedemokraterna  och marknadsliberala tankesmedjor har alla lyft fram den brittiska traditionalistiska filosofen Roger Scruton. Filosofen har använts för att göra högerextrema partier rumsrena. Men vem var Roger Scruton?

Syre har djupdykt i Roger Scrutons lära. Bilden som träder fram är en konspiratorisk världsbild om ett ondskefullt och infiltrerat EU, korrumperade lärosäten. Scruton har varit en ständig försvarare och påhejare av auktoritära stater som Ungern och Polen och understött antisemitiska konspirationsteorier.

Vem är då denna Roger Scruton som omfamnats av Europas mest auktoritära ledare och av Europas ytterhöger. Scruton har skrivit en rad böcker om allt från kritik av popmusik till politik, kultur och viner. 2016 adlades han för sin långa gärning som filosof.

Roger Scruton var även aktiv i oppositionella och akademiska underjordiska kretsar bakom järnridån i Östeuropa på 80-talet. 1998 tilldelades han Tjeckiens förtjänstmedalj av den tidigare presidenten Václav Havel. Även i Polen har Scruton fått utmärkelser.

– Han var demokrat i den mest inskränkta meningen av majoritetens styre. Han skrev väl, men tittar man på vad han ger uttryck för så är det ju väldigt obehagliga saker, säger Göran Dahl, sociolog och expert på högerkonservativa ideologier.

Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson återkommer ofta till den traditionalistiska konservativa tänkaren Roger Scruton.

På Sverigedemokraternas partikongress 2011 handlade den stora interna debatten om att partiledningen beslutat sig för att ändra på partiets ideologiska etikett från ”demokratiskt, nationalistiskt” till ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Partiledningen fick igenom sin vilja och med byte av den ideologiska etiketten skapade partiet sig en enklare väg för framtida samarbeten med konservativa partier.

2020 bildade Mattias Karlsson tankesmedjan Oikos, namnet anspelar på Roger Scrutons tes om ett självhatande väst. Oikofobi som Scruton kallade det. Oikos idé är att samla den ”konservativa rörelsen” och ”bryta socialismens och liberalismens halvsekelgamla kontroll” och ”hegemoni i den intellektuella sfären”.

Roger Scruton som brobyggare

Viktig för Sverigedemokraternas konservatism var just tankegods från Roger Scruton. Men det är inte bara Sverigedemokraterna som inspirerats av Scruton. Giorgia Meloni som väntas bli Italiens nya premiärminister och som leder det postfascistiska partiet Italiens bröder har också lyft fram Scruton som förebild. Något som fungerat avväpnande.

”Att stämpla Meloni som ’nyfascist´ eller dylika etiketter är, oavsett hennes partis rötter, att missförstå både henne och vad som driver hennes väljare. Hennes förebild är i själva verket den brittiske konservative filosofen Roger Scruton, som hon ofta citerar. Scruton, som avled för två år sedan, har inte bara haft betydande inflytande genom sina böcker, utan som vän och mentor till en generation ledande europeiska konservativa. Det är uppenbarligen i denna krets som Meloni ser sin ideologiska hemvist.” skriver Paulina Neuding i en ledare i Svenska Dagbladet.

Gäst hos auktoritära regeringar och högerextremister

Paulina Neudings har rätt i att Scruton haft betydande inflytande hos en generation europeiska politiker. Denna krets består av nationalister, postfascister och motståndare till den liberala demokratin.

Scruton talade för det belgiska högerextrema separatistpartiet Vlaams Belang 2006. I talet hävdade Scruton att Vlaams Belang är utsatta för en komplott och politisk förföljelse eftersom de ”hotade den europeiska unionens intressen”. Scruton menade att en europeisk elit tystat dem som ”stått upp för de inföddas rätt att stoppa inträde för människor som inte kan eller vill assimileras” genom att stämpla dem som rasister eller främlingsfientliga.

2016 föreläste Scruton för Sverigedemokraterna på en konferens i Västerås.

Roger Scruton var även god vän med Ungerns auktoritära premiärminister Viktor Orbán och hedersgäst hos det polska nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa. Både Orbán och Lag och Rättvisa förkastar öppet den liberala demokratin.

EU och den stora konspirationen

Under sin livstid behöll han de goda relationerna med Polen och Ungerns regeringar. Samtidigt som länderna tagit en auktoritär väg och kritiserats av människorättsorganisationer och EU för att inskränka mänskliga rättigheter och rättsstaten gav Scruton dem stöd.

 I ett tal i Polen 2016 uppmanade han polackerna att enas som nation som de hade gjort under ”undantagstillståndet”. Fienden nu, som Scruton pekade ut, var inte längre sovjet utan EU.

Roger Scruton menar att Polen och Ungern befriade sig från kommunismen för att istället komma under attack från en ny makt, den europeiska unionens ”imperialism”.

”Jag såg befrielsen av Polen i kontexten av en större sak. Försvaret av nationella identiteter mot globala krafter som hotade att utplåna dom. Den gamla skolans imperialism från Ryssland, den nymodiga imperialismen från EU, multinationellas marknadsföring och upphandlingar och nu massmigrationen av människor”, sa Scruton.

”Polen har mött en ideologi lika bestämd att tvinga på sig själv som marxism-leninismen var. Den här ideologin som hittat sin fristad i EU:s institutioner pratar ett språk av mänskliga rättigheter, erkänner ingen religiös auktoritet och är fast sammankopplad till dagens vänsterliberala kamp. Det kom som en chock för många polacker att upptäcka att för officiella Europa är abort en mänsklig rättighet. De som är emot har inte bara fel utan är kriminella. Fler chocker skulle komma, när polacker upptäckte att en rad viktiga frågor, från homosexuellas rätt till äktenskap till kontroll över gränsen, inte längre är upp till dem att bestämma”, fortsatte han.

Scruton fortsatte i talet att hävda att Polens forna kommunistparti inte bara var ett ”instrument för ockupation” utan den militära grenen av ett ”världsomspännande försök till tankekontroll”. Scruton förklarade att även Storbritannien drabbats av detta, och att de kanske till och med drabbats hårdare eftersom de inte varit ockuperade och kunde se igenom ideologin. I Storbritannien har enligt Scruton framför allt universiteten tagits över av vänsterliberala krafter.

”Så mäktig är den antinationella propagandamaskinen som etablerats av den europeiska unionen att ingen postkommunistisk regering kommer att tillåtas att hävda nationell identitet eller inhemsk kultur som grund till sitt styrande. Legitimitet kommer utifrån. Från byråkrater och domare som inte bor i landet eller delar dess värderingar. De drivs av en trans-nationell agenda som endast erkänner nationella idéer som något som ska hållas tillbaka och bekämpas”.

Frirörlighet den "största tragedin"

Scruton pekar även ut den fria rörligheten i EU som den största ”tragedin för kontinenten” och som medlet för att upplösa nationella identiteter genom ”migration”.

Scruton beklagar även den nya kulturen av ”icke-diskriminering” som han menar styr ”europeiska institutioner”.

Rådet till Polen var att ha en stark regering som bygger egna institutioner och att de inte tar efter ett ”dogmatiskt EU”.

– Han passar auktoritära ledare som Orban, polska Lag och Rättvisa, Italiens Bröder och Sverigedemokraterna som hand i handske. Han menar att vi måste ha samma historia och identitet för annars kan vi inte förstå varandra. Han talar aldrig om Europa utan endast om europeiska stater. Det är en tanke om en folksjäl han uttrycker. Det ska vara homogenitet. Ett språk, en kultur, säger Göran Dahl.

– Han tillhörde traditionalistiska konservativa, nära Edmund Burke. De har en kritik mot den franska revolutionen. De ser individers frihet, jämlikhet och broderskap som farliga idéer. Samtidigt tillstår de att en del saker från tiden före revolutionen behöver rättas till. Att det behövs någon form av demokrati, men med väldigt klara begränsningar i den.

Kollektiviserar judar och när antisemitism

I Roger Scrutons gärning återkommer påståendet om en global elit som tvingar på nationer en agenda för att splittra länder. I Budapest i Ungern, förklarade Scruton 2013 på ett seminarium att den europeiska kommissionen består av människor som tillhör den ”trans-nationella rotlösa eliten”. Han ger även råd om hur han tycker att den muslimska minoriteten ska behandlas.

”Svaret är att skicka hem dem, det kan man ju inte säga. Man förväntas säga att vi måste leva tillsammans”. Scruton säger även att det ”traditionella äktenskapet är hotat”.

Även 2014 höll Scruton ett tal i Ungern. I det hävdade han att efter andra världskriget så utformade politiker och eliter en agenda för att krossa staters självbestämmande.

I talet tog Scruton upp att ”många i Budapests ”intelligentsia” är judar och en del av ett stort nätverk runt ”Soros imperium” när beskrev sin syn på inhemska spänningar i Ungern.

"Judar i Soros imperium"

”Kvarlevorna av territoriet som de (vanliga ungrare, reds. anm) fortfarande åtnjuter delas med en substantiell minoritet romer, vars kringflackande livsstil ofta retar deras grannar, men vars sak får stöd i världen. Den judiska minoriteten som överlevde den nazistiska ockupationen och led ytterligare förföljelse under kommunismen, men som trots det är aktiva i att göra sin närvaro känd.”

”Många i Budapests intelligentsia är judar, och formar det stora nätverket kring Soros imperium. Människor i de här nätverken innefattar de som med rätta är misstänksamma mot nationalism eftersom de ser nationalismen som den stora anledningen till tragedierna i Centraleuropa på 1900-talet. De skiljer inte på nationalism som en form av nationell lojalitet som är det som jag försvarar i det här talet”, sa Scruton.

Scruton menar även att det finns en motsättning mellan etniska ungrare och ungerska judar i att skapa en ”delad nationell lojalitet”. Scruton säger att inhemsk antisemitism är ett av problemen i Ungern och ett hinder för att lösa denna påstådda lojalitetsmotsättning.

– Det är ju enormt stor världskonspiration han beskriver. Jag får intrycket att han menar något mycket stort som ligger bakom och som han inte riktigt kan förklara. Hade man kunnat fråga honom tror jag inte heller att han att hade kunnat ge något bra svar, säger Göran Dahl.

Roger Scrutons tal i Ungern ger näring åt just den antisemitiska propaganda som Viktor Orbán använder för att legitimera nedmonteringen av den ungerska demokratin. Orbán har flera gånger pekat ut den judisk-amerikanska finansmannen George Soros och hans påstådda ”nätverk” i EU som ett hot mot det ungerska och det kristna. Liksom Scruton talar även Orbán om ”rotlösa” och illojala krafter som försöker splittra Ungern.

– Scrutons beskrivning av fienden är en enda stor sörja och han pekar bland annat ut George Soros. Han tycks se någon närmast kosmisk makt som vill få oss att gå under, blanda oss och detta ses som en form av undergång. Framtiden finns bara i fria helt separata nationer och givetvis var han för Brexit, säger Dahl.

Paralleller till radikalkonservatism

Roger Scrutons lära om en diffus kraft och ideologi som verkar för att bryta ned nationer och kulturer, med hänvisning till konspiratoriska krafter rimmar väl med antisemitiska idétraditioner. Även Scrutons idéer om en ödesmättad kulturkamp delas av auktoritära högerextrema ideologier. Göran Dahl som skrivit flera böcker om radikalkonservatism ser uppenbara paralleller till högerradikala tänkare som ryska Aleksandr Dugin.

– Den stora avgörande likheten mellan den ryska tänkaren Aleksandr Dugin och auktoritära ledare som Orbán och Scruton är synen på individen kontra kollektivet. Man anser att man inte kan börja utifrån individer utan folket kommer först. Jag är en ryss, eller svensk eller ungrare. Jag är inte först och främst Göran eller du Daniel. Man tillhör ett folk och delar ett historiskt öde.

Att som Paulina Neuding använda fascinationen över Roger Scruton som ett intyg på att ett parti som Italiens Bröder lämnat fascistiska idéer bakom sig, eller som tankesmedjan Timbro hävda att Scruton var en ”missförstådd tänkare” vars liv präglats av ”motståndet mot totalitarismen i alla dess avarter” är i bästa fall missvisande.

– Scruton var demokrat i den mest inskränkta meningen av majoritetens styre, men motsatte tron på allmängiltiga rättigheter och friheter för individerna, säger Dahl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV