Glöd · Panelen

Panelen: Hur motverkar vi rasism i vardagen?

Stå upp emot rasismen och våga ta debatten, tipsar flera av paneldeltagarna angående veckans fråga.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Vi har alla påverkats av att växa upp i ett strukturellt rasistiskt samhälle, både de som läses av som vita och som icke-vita. Därför är det viktigt att inse att vårt livsbagage innehåller rasföreställningar i större eller mindre grad, så snälla du, säg inte att ”du ser bara människor”, utan börja analysera dina egna privilegier utifrån din hudfärg. Granska sedan din skolgång, läsvanor, teoretiska inspiratörer och referenter och utmana din eurocentriska komfortzon. Och i vardagen, ifall du ser att någon utsätts för rasistiska övergrepp backa personen/gruppen och visa civilkurage!
Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson

– Genom att stå upp emot rasistiska beteenden och strukturer – oavsett om rasismen sker i form av mikroaggressioner eller i form av nazister på öppen gata. När samhällsklimatet blir hårdare måste alla vi som kämpar för antirasism, antisexism och klimaträttvisa stå enade i kampen. För den ena kampen förutsätter också den andra. Lördagens demonstration i Stockholm, och alla de fantastiska talarna, var ett bra och tydligt exempel på hur vi tillsammans, och än starkare, kan stå upp emot förtryck.
Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden

– Att motverka rasism i vardagen är större än vad det låter. Det handlar om att, som person, alltid markera när rasism kommer upp, vid fikabordet på jobbet eller vid släktmiddagen. Det handlar om att jobba med den egna arbetsplatsen. Utbilda medarbetare, se över allt från rekryteringsprocesser till karriärvägar. Det handlar om att mobilisera för att utmana normer och strukturer på samhällsnivå. För IMs del började det antirasistiska arbetet med att engagerade medlemmar drev igenom ett årsmötesbeslut om att IM ska vara en antirasistisk organisation. Vi har påbörjat den resan, men är långt ifrån färdiga.
Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

I montaget syns paneldeltagarna Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson, Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden och Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp
I montaget syns paneldeltagarna Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson, Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden och Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp. 

– Rasism är en svår fråga med många bottnar. Det finns därför inget enkelt eller allmänt svar som funkar rakt över. För att motverka rasism behöver vi i första hand naturliga mötesplatser där människor från olika bakgrunder och kulturen kan mötas. Kunskap ger förståelse och förståelse motverkar rasism. För att sedan kunna befolka sådana naturliga mötesplatser i lokalsamhället och på fritiden så kan vi behöva ifrågasätta nuvarande arbetslinje och exempelvis införa basinkomst.
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt
 
Genom att vi tar debatten. Genom att vi agerar solidariskt där vi står. Genom att vi aldrig ger upp hoppet om en bättre värld.
Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet

– Vi behöver våga ställa oss frågan, hur är jag en del av rasismen? Vad bär jag på för föreställningar och förutfattade meningar? Vi är alla uppvuxna i ett samhälle som bär på rasism och är därmed präglade av det, vare sig vi vill det eller inte. Det gäller den mest medvetna som den mest omedvetna. Vill du motverka rasism i vardagen så måste du våga se detta i dig själv, acceptera läget och sen ta ett steg till förändring. Du har inget ansvar för vilken kontext du vuxit upp i, men du har ansvar för hur du väljer att agera nu. Kollektivt behöver vi också erkänna och se rasismen i samhället, lyssna till de som är utsatta och deras upplevelser. Och ja, det gör ont, för det kräver att vi ser vår del i det. Men det är i dessa möten som lösningen och läkandet finns. 
Sanna Rådelius, 39 år, Initiativet

I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt, Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet och Sanna Rådelius, 39 år, Initiativet
I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt, Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet och Sanna Rådelius, 39 år, Initiativet. 

– Säg till de som drabbas att de är vackra och betydelsefulla. Hjälp skapa ett solidariskt samhälle som erkänner människors egenvärde oberoende dess värde på marknaden och som lämnar gott om utrymme för människor att vara som de är, med sin unika identitet och kultur. En grundinkomstgaranti hedrar detta egenvärde och låter alla få ta plats, istället för att enbart reduceras till identitets- och kulturlösa kuggar i en tillväxtmaskin. Låt oss skapa ett samhälle som bygger på tilltro till varandra.
Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet

– Viktigt i den alltid pågående kampen mot rasism är att våga ge luft åt sin kritik av intoleranta beteenden eller formuleringar – på badhuset, på busstationen eller hos hårfrisören. Tydligt. Trots att det kanske blir en obehaglig eller spänd stämning finns det så ofta någon där som är tacksam över att du säger ifrån. Någon som känner sig sedd och förstådd. 
William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen

– Rasism och intolerans hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Varje människa är unik och ingen ska klumpas ihop utifrån sitt ursprung. Skolan får inte vara inte värdeneutral, utan ska stå för alla människors lika värde. Skolan har en viktig roll i att förebygga rasism och andra former av intolerans. Skolan ska vara en frizon från fördomar och hat. Många organisationer arbetar aktivt för att bekämpa olika former av intolerans. Det viktiga arbetet behöver stöd, men inget stöd ska gå till odemokratiska organisationer som stryker rasismen medhårs.
Lars Granath, 64 år, utredare, Liberalerna 

I montaget syns paneldeltagarna Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet, William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen och Lars Granath, 64 år, utredare, Liberalerna
I montaget syns paneldeltagarna Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet, William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen och Lars Granath, 64 år, utredare, Liberalerna.