Glöd · Debatt

”Sociala medier borde ta mer ansvar för att inte trigga ätstörningar”

Att bli fixerad vid mat och att gå ner i vikt är vanligt och kan leda till ätstörningar.

Många som har ätstörningar tittar på sådant som gör ätstörningarna värre i sociala medier, som till exempel på Tiktok, skriver Cassandra Lawrence. Hon och föreningen Shedo anser att tillverkare av appar borde ta mer ansvar och att ätstörningsvården borde bli mer medveten om effekten av en del material i sociala medier.

Sociala medier skapar algoritmer som förvärrar och gör det svårare att ta sig ur ätstörningar, eller till och med leder till återfall. Föreningen Shedo ser effekterna av mängden triggande material hos dem som söker stöd och på andra sätt kommer i kontakt med föreningen. Först och främst bör appen själv ta ansvar för dessa algoritmer, men under tiden behöver stöd bli mer lättillgängligt och vårdgivare få ökad kompetens om sociala mediers inverkan på ätstörningar.

Under vintern 2021 har media uppmärksammat hur användandet av Tiktok bidragit till att förvärra användares ätstörningar, bidragit till återfall eller gjort det svårare att ta sig ur en ätstörning. SvD gjorde exempelvis en granskning där nio användare berättade om hur användandet av appen har påverkat dem negativt på detta sätt. Appen bygger på en algoritm som visar dig mer av sådant som du tittat på tidigare, vilket alltså innebär att du fortsätter få förslag på inlägg som triggar ätstörningar om du någon gång klickat på dem. Även om du inte valt att se sådant innehåll tidigare kan de dyka upp som förslag.

Vi på Shedo har i över ett decennium arbetat med självskadebeteende och ätstörningar. Vi vet att det är möjligt att tillfriskna om man har varit drabbad, men vi vet också vilket hårt arbete det ofta är. Vi vet att det är viktigt att prata mer om dessa frågor i samhället, och att det är av största vikt hur vi väljer att prata om dem. Att ta del av sådant som handlar om vikt, strategier och metoder eller bilder kan vara triggande för personer som har eller har haft en ätstörning.

Vi ser konsekvenserna av detta klimat på sociala medier – många av dem som söker stöd hos oss lyfter hur de påverkas av jämförelser, av samhällets ideal, av att det på sociala medier skapas communities med destruktiva normer. Påverkan av sociala medier är en central del i mångas berättelser. Att ta del av triggande material är inte ovanligt som en del av en ätstörning, och algoritmer som gör att man matas med sådant man tidigare gillat gör att det kan bli väldigt smart att ta sig ur dem om man försöker bli frisk.

Vi anser att ansvaret självklart borde ligga på appen, i detta fall Tiktok, att ta ansvar för sina algoritmer när de får vetskap om att de är skadliga för deras användare. Tiktoks ställningstagande, liksom andra appar såsom Instagram, är att användaren är ansvarig för och kan styra sin egen algoritm. Eftersom denna påtryckningskraftens redan är pågående, och verkar komma att bli långsam om den alls kommer att bli framgångsrik, så vill vi lägga fokus på vad som behöver ske här och nu när situationen är som den är.

Vi ser det som viktigt att det finns tillräckligt med tillgängligt stöd till drabbade i samhället. Vi bedriver som förening egen stödverksamhet, men har inte möjlighet att ta emot alla stödsökande. Utöver stödverksamheter i civilsamhället behöver det bli lättare att få tillgång till vård och stöd ur detta perspektiv i den offentliga vården. Vi ser också att det är viktigt med en ökad medvetenhet om sociala mediers påverkan i den befintliga ätstörningsvården.

Det är ofta svårt för vuxna, såväl föräldrar som behandlare, att sätta sig in i detta. Det gör att detta kan vara en stor del av sjukdomen som väldigt ofta missas. Det är därför viktigt att detta tas in när man tänker på vård och behandling, och att vårdgivare utbildas i hur man effektivt kan arbeta med detta.

Det är dags att utöka och utveckla det stöd som finns för personer med ätstörningar så att det matchar hur samhället påverkar dem idag. Vi ser fram emot att regionpolitiker prioriterar detta såväl vad gäller utvecklingssatsningar inom den offentliga vården och stöd till de verksamheter som bedrivs i civilsamhället.
……………..

Till dig som behöver hjälp:

Shedo

För drabbade och närstående med självskadebeteende och ätstörningar

Självskadechatten: www.shedo.se/chatt

Stödmejl: www.shedo.se/jourmail

Frisk & fri
Riksföreningen mot ätstörningar

Chatt: www.chatt.friskfri.se

Ätstörningslinjen 020-20 80 18

Professionell hjälp

Om du är i behov av professionell hjälp kan du bland annat vända dig till en hälsocentral, ungdomsmottagning, skolkurator eller direkt till psykiatrin.