Radar · Miljö

Elbilar pressar ned utsläppen på vägarna

Fredrik Sandberg/TTLaddstation för elbilar.

Den genomsnittliga nya personbilen i Sverige släppte ut rekordlåga 88,3 gram koldioxid per kilometer under 2021. Det är en minskning med 21 procent jämfört med 2020, enligt Transportstyrelsen.

Myndigheten har plockat fram statistik att redovisa för EU-kommissionen. Den rör genomsnittliga koldioxidutsläpp för nyregistrerade bilar.

Under 2021 registrerades 293 155 typgodkända personbilar i Sverige, vilket är den lägsta siffran sedan 2013.

Siffrorna visar också att den genomsnittliga nyregistrerade bilen under 2020 släppte ut 111,7 gram koldioxid per kilometer, att jämföra med 88,3 gram under 2021.

En stor anledning till de historiskt låga utsläppen är att elbilsflottan ökat markant. Under 2020 och 2021 registrerades ungefär 27 000 respektive 57 000 elbilar.

”Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är genomslaget av elbilar på bred front. Antalet rena elbilar som kom ut i trafiken under 2021 är mer än dubbelt så många som under året innan. Samtidigt sjunker de genomsnittliga utsläppen oavsett drivmedel vilket också är positivt”, säger Transportstyrelsens presschef Mikael Andersson i ett pressmeddelande.

Förändring över längre tid går inte att mäta utifrån de här siffrorna, då man införde en ny mätmetod – WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle) – till år 2020.

Siffrorna bygger på uppgifter som biltillverkarna rapporterar in till Transportstyrelsen.

Fakta: Genomsnittliga utsläpp personbilar

Statistiken visar genomsnittliga koldioxidutsläpp för nyregistrerade personbilar 2020 och 2021. Endast de fyra vanligast förekommande biltyperna redovisas.

2020 registrerades totalt 285 639 nya personbilar:

Bensindrivna: 192 300 bilar, 146,9 gram utsläppt koldioxid/km

Dieseldrivna: 59 541 bilar, 165,0 gram/km

Laddhybrider (bensin/el): 62 822 bilar, 41,4 gram/km

Eldrivna: 27 756 bilar, 0,0 gram/km

Totalt genomsnittligt utsläpp: 111,7 gram/km

2021 registrerades totalt 293 155 nya personbilar:

Bensindrivna: 113 437 bilar, 139,9 gram/km

Dieseldrivna: 43 265 bilar, 159,8 gram/km

Laddhybrider (bensin/el): 73 712 bilar, 38,1 gram/km

Eldrivna: 57 256, 0,0 gram/km

Totalt genomsnittligt utsläpp: 88,3 gram/km

Källa: Transportstyrelsen