Radar · Djurrätt

Utskott föreslår färre vargar

Vargarna i Sverige kan riskera en rejäl minskning om miljö- och jordbruksutskottet får som de vill.

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill minska antalet vargar till 170 individer, med hänvisning till att populationen har ökat.

Miljö- och jordbruksutskottet vill minska vargstammen. Referensvärdet för varg – hur många individer som behövs för att stammen ska ha en gynnsam bevarandestatus – bör ligga kring 170 individer under en tid, på grund av att stammen växt, anser man.

2013 beslutade riksdagen att referensvärdet för varg ska ligga på mellan 170 och 270 vargar.

Samtidigt föreslår utskottet införandet av regionala förvaltningsplaner för vargstammen, eftersom den varierar mycket över landet. Detta skulle gynna en bra balans mellan vargstammen och de som lever och verkar på landsbygden, heter det.

WWF starkt kritiskt

Världsnaturfonden (WWF) är starkt kritiskt till att sänka antalet vargar till 170 djur.

”Det kan förvärra läget för både varg och människor. WWF har tidigare lämnat förslag om ändringar i jaktförordningen, vilket skulle ge verktyg för en fungerande samexistens mellan människor och stora rovdjur”, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert hos WWF, i en skriftlig kommentar

Riksdagen debatterar frågan den 12 maj.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV