Radar · Inrikes

Friskolor stoppas efter larm från Säpo

Skolinspektionen återkallar tillståndet för två religiösa friskolor i Uppsala och Stockholm.

Skolinspektionen återkallar tillståndet för två muslimska friskolor i Uppsala och Stockholm. Enligt Säkerhetspolisen riskerar skolornas elever att radikaliseras med en islamistisk ideologi.
”Det är förfärligt att klassrum används för radikalisering. Så ska vi inte ha det”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) till TT.

Skolinspektionen meddelade under torsdagen att man återkallar godkännandet för Stiftelsen Imanskolan och Stiftelsen Framstegsskolan.

På grundskolan Imanskolan i Uppsala drabbas över 200 elever som nu kommer att tvingas byta skola till höstterminen. På Framstegsskolan i Stockholm berörs omkring 90 elever av nedstängningen.

I båda fallen bedöms skolledningen som olämplig att bedriva skolverksamhet.

Yttranden från Säpo

Beslutet grundar sig på yttranden från Säkerhetspolisen om såväl ledningen som miljön på skolan. Enligt Säpo riskerar eleverna att ”utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar”.

Fortsätter man att driva skolorna med den här ideologin så finns en risk att eleverna utsätts för påverkan och i förlängningen radikaliseras, säger Fredrika Brickman, enhetschef på Skolinspektionen.

Det var i höstas som Skolinspektionen inledde en ägar- och ledningsprövning av skolornas stiftelse. Detta efter att det framkommit att tre ledamöter tidigare ingick i ledningen för Römosseskolorna i Göteborg, vars tidigare rektor nyligen dömdes för grov förskingring och grovt bokföringsbrott.

Ledamöterna har därefter bytts ut, men enligt Fredrika Brickman har det mindre betydelse för beslutet som grundar sig i Säpos utredning.

Kommer överklagas

– Det finns uppgifter om att det finns en person som står bakom skolorna och har ett väsentligt inflytande över skolorna, och att den personen sprider en ideologi som inte är förenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Det gör att vi tycker att hela styrelsen blir olämplig rakt av.

Skolorna får fortsätta verksamheten terminen ut, men ska stängas den 15 respektive den 17 augusti 2022.

Det återkallade tillståndet kommer att överklagas av Framstegsskolan som menar att Skolinspektionens beslut helt saknar grund och att inga bevis på extremism eller antidemokratiska åsikter har presenterats.

”Det som inte är sant är som bekant också svårt att bevisa och att Skolinspektionen då tar till hemliga källor är absurt och ger en Kafka-liknande process”, skriver Framstegsskolans styrelse i ett pressmeddelande.

"Mer behöver göras"

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) välkomnar beslutet från Skolinspektionen som hon menar här är ett av flera exempel på marknadsskolans avarter.

– Jag tycker att det är förfärligt att klassrum används för radikalisering. Så ska vi inte ha det. Nu är det två kommuner som kommer att drabbas av nedläggningarna för att man har drivit oseriös verksamhet, säger Axelsson Kihlblom.

Framöver hoppas hon att riksdagen kan enas om ytterligare skärpningar för hur friskolor får bedrivas, något som ska göra det lättare för Skolinspektionen att både stänga ner skolor och hindra oseriösa aktörer från att starta nya verksamheter.

– Sverige har under lång tid varit väldigt naiva och man har gjort skolan till en fri tjänst på en marknad där man kan göra lite hur som helst. Sverige har förlorat lite kontrollen över vad vi gör med våra skattepengar, och det är dags att politiker i riksdagen faktiskt tar sitt ansvar för den svenska skolan.

TT har sökt företrädare för Stiftelsen Imanskolan.