Glöd · Ledare

Biblioteken behövs som öppen arena

Årsta bibliotek i Stockholm hade det stökigt för några år sedan. Det kom in ungdomar som pratade högt, spelade hög musik och kastade böcker, besökare och personal blev oroliga och till slut började biblioteket ha vakter.

– Vakter har varit på plats som en neutral kraft för att lugna ner. Men helst vill vi inte ha vakter, sa bibliotekschef Giovanna Jörgensen till SVT.

Sen började de tänka förebyggande och ha möten med skolor, fritidsgårdar och polis, och då blev det lugnare. Om både skolan och fritids är stängda och det är kallt ute är det inte så konstigt att ungdomarna kommer dit, konstaterar bibliotekschefen. Inte heller är det förvånande om de stör.

Men det är som om politiken hade tappat greppet om det sättet att tänka. Att man kan skapa ordning genom samarbete och pragmatism. Då missar den ansvarige ministern visserligen chansen att stå på presskonferens med svenska flaggor överallt och tala om hur han regering stävjar ofoget med lagar och förbud, men det kanske inte är det som borde vara viktigt heller.

I mellandagarna höll justiteminister Morgan Johansson en precis sådan presskonferens. Ett lagförslag om tillträdesförbud i simhallar och på bibliotek har lämnats in till Lagrådet, ungefär som det som började gälla i butiker i våras.

Lagförslaget handlar om att personer över femton år som kan antas komma att hota och trakassera folk eller begå andra brott där ska kunna förbjudas att befinna sig på bibliotek och i simhallar. Om de ändå går dit kan det bli böter eller fängelse i upp till sex månader.

Man kan fråga sig hur träffsäkert ett sådant förbud skulle vara. Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, är skeptisk – då måste biblioteken få pengar till dörrvakter, för det är inte bibliotekariernas jobb att hålla reda på vilka som har tillträdesförbud, menar hon. Men framför allt anser hon att det strider mot själva tanken med biblioteken.

– Vi tycker att biblioteken är en öppen arena och ett öppet rum – där ska alla få tillgång till information. Börjar man stoppa den möjligheten, då har vi begränsat ordet “alla”. I bibliotekslagen står det att biblioteken ska vara till för alla, säger hon till TT.

TT frågar vad hon tycker man ska göra istället, och hon nämner att en del bibliotek har ett bra samarbete med andra kommunala verksamheter eller civilsamhället. Som de gjorde i Årsta.

Att biblioteken ska vara öppna för alla borde vara en viktig sak att prioritera, speciellt i ett samhälle som behöver mer av gemenskap och sammanhållning. Och att organisera samhället så att ordning uppstår är en mycket bättre idé att hota stökiga elever med böter och fängelse.

Visst blir det lite, lite ljusare på dagarna?

Övertron på straff och hot riskerar att föda värre problem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV