Radar · Inrikes

Avstår från frukt och grönt för att ha råd med barnens mat

En del ensamstående föräldrar äter gröt för att ha råd med maten till barnen, visar enkäten.

Många ensamstående föräldrar lagar billigare mat till sig själva för att prioritera barnens mat. Det visar en ny enkät som föreningen Sveriges makalösa föräldrar gjort. Den visar också att många avstår från tandläkarbesök och att allt fler barn känner en oro över familjens ekonomi.

Sedan 2019 genomför Sveriges makalösa föräldrar en enkätundersökning bland sina medlemmar om deras ekonomiska situation. Årets enkät visar att allt fler känner sig stressade på grund av sin ekonomiska situation: 67 procent jämfört med 60 procent år 2020. Andelen barn som är oroliga för sin familjs ekonomi har också ökat, för andra året i rad: från 20 procent år 2020 och 23 procent år 2021 till 30 procent i år.

– Vi ser tydligt att den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar och deras barn blir allt sämre. Välfärdssystemet har urholkats och nu ger också högre el-, drivmedels- och matpriser allvarliga negativa effekter för denna redan mycket utsatta grupp, säger Christina Olsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa föräldrar, i ett pressmeddelande.

Slutar dricka kaffe

Det som är extra framträdande i årets enkätresultat är att ensamstående med svag ekonomi nu tar till fler drastiska åtgärder, konstaterar hon.

– En del avslutar barnens fritidsaktiviteter eller fritids för att de inte har råd. Att inte ha råd att tanka bilen gör också att det är svårt att skjutsa barnen. En del föräldrar äter gröt, slutar dricka kaffe eller avstår från grönsaker och frukt själva för att kunna ha råd med mat till barnen. Några tar bort grönsaker och frukt från barnens kost också. Många ensamstående föräldrar avstår sedan flera år från tandläkarbesök.

60 procent av de svarande uppger att de regelbundet lagar billigare mat till sig själva för att kunna prioritera maten till sina barn. 42 procent avstår från tandläkarbesök av ekonomiska skäl och 30 procent har inte varit hos tandläkaren på fem år eller mer.

Så många som 42 procent av de svarande anser sig ha en dålig eller mycket dålig ekonomi. För att komma tillrätta med situationen behövs politiska åtgärder, menar föreningen.

– Att höja bostadsbidraget för barnfamiljer skulle vara en åtgärd som minskar barnfattigdomen och bidrar till bättre levnadsvillkor för ensamstående med barn, säger Christina Olsson.

Andra åtgärder som deltagarna i enkäten själva föreslår är bland annat höjt barnbidrag, höjt underhållsstöd, sänkt matmoms och att tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.