Radar · Miljö

Minskad köttkonsumtion nyckel till lägre utsläpp i Latinamerika

Den 4 oktober är Djurens dag.

Utsläppen av växthusgaser i Latinamerika kommer framför allt från hållning av nötkreatur och köttkonsumtion. För att nå netto noll utsläpp är det där åtgärderna måste sättas in, konstaterar en ny rapport.

Mer än 77 procent av jordbruksmarken i världen används för boskap, antingen för bete eller foderproduktion. Och efterfrågan på livsmedel förväntas bara öka – med mer än 50 procent till 2050.

I Latinamerika är boskapsuppfödningen särskilt viktig, och nötköttsproduktionen förväntas öka med 125 procent till 2050 för att upprätthålla efterfrågan på kött. Att utifrån dessa förutsättningar försöka nå netto noll utsläpp till samma år kommer att kräva förändringar i människors kostvanor, särskilt i konsumtionen av nötkött. Det skriver författarna bakom en ny rapport från Inter-American development bank (IADB) som sajten Mongabay uppmärksammat.

Rapporten riktar sig främst till dem som har ekonomiska intressen i regionen och ger en omfattande översikt över de bästa alternativen för att minska utsläppen. Exempelvis föreslås att andelen mark som är avsedd för jordbruk minskas, och att man istället ökar den yta som är tillgänglig för kolbindning och bevarande av biologisk mångfald.

Byta ut mot växtbaserat

Patrice Dumas, medförfattare till rapporten och seniorforskare vid French agricultural research centre for international development (CIRAD), säger till Mongabay att de identifierade förvånansvärt stora möjligheter att på ett hållbart sätt intensifiera boskapssektorn.

– Latinamerika har alltid haft en mycket omfattande boskapsproduktion, delvis tack vare ett överflöd av mark. Sedan har man haft en övergång till mer intensiva produktionsformer i områden som är mindre intressanta för kol och mer mottagliga för betesmark, som savanner. Detta innebär en stor möjlighet, säger Dumas. 

Rapporten tittar på alternativen för att minska utsläppen och omvandla markanvändningssystemet till en nettokolsänka till 2050. Samtidigt ska näringssäkerheten för regionens växande befolkning förbättras. Förändrat bete och förbättrad beteshantering är åtgärder som kan göras på utbudssidan. För att lösa efterfrågan behöver nötkött bytas ut mot en mer växtbaserad kost, som ger lägre utsläpp i sin produktion. Det krävs också en minskning av den totala konsumtionen av nötkött, särskilt i Brasilien, Argentina, Chile och Uruguay där det dagliga nötköttproteinintaget per person är tre till fyra gånger högre än det globala genomsnittet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV