Radar · Miljö

Energikrisen nytt hot mot vattenreningen

Det finns risk för att avloppsreningsverken inte kommer att får den mängd kemikalier som behövs.

Risken ökar ytterligare för att vattenreningen drabbas av brist på nödvändiga kemikalier – som kan leda till att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag. Hotet stavas den pågående energikrisen.

I somras varnade branschorganisationen Svenskt Vatten för att vattenreningen hotas av kemikaliebrist, eftersom råvarorna till kemikalierna inte kan levereras från Ryssland eller Belarus.

Problemet är ännu inte löst på lång sikt. Och nu tornar ett nytt problem upp sig vid horisonten: energikrisen.

Klara Westling, expert inom avlopp och miljö på Svenskt Vatten, säger att vattenreningsindustrin är beroende av att andra industriers produktion hålls igång. Det kan handla om fabriker som i huvudsak tillverkar plast eller målarfärg, men som även producerar saltsyra som en biprodukt – och just saltsyra är kemikalietillverkningen beroende av.

– Fabriker i Europa har stängt eller dragit ner på sin produktion till följd av de höga energipriserna, vilket i förlängningen drabbar vattenreningen, säger Westling.

Prioritera kunder

Nu handlar allt om hur leverantörerna prioriterar sina kunder, eftersom kemikaliefabriker inte endast levererar till vattenreningsindustrin, enligt Westling.

Det finns andra leverantörer att vända sig till, men de har redan sina avtal att ta i beaktande och kan inte skala upp produktionen i en handvändning.

– Det vi har fått veta nu är att vattenreningsindustrin kommer att få sina kemikalier tills vidare, på kort sikt.

TT: Vad innebär kort sikt? 

– Ingen vågar uttala sig om något specifikt datum eftersom marknaden svänger så mycket just nu.

Westling säger att man nationellt prioriterar rening av dricksvatten. Omkring 80 procent av kemikalierna går till avloppsvattnet, 10 procent till dricksvattnet och resten till industrin.

– Det ska till en ganska stor brist för att den ska drabba dricksvattnet.

Orenat avloppsvatten

Det finns dock risk för att avloppsreningsverken inte får den mängd som behövs. Det kan leda till att delvis orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag.

– Det är ingen konstaterad brist i Sverige just nu. Men vi ser vad som händer i världen. Och det går väldigt fort.

Eftersom problemet är internationellt behövs samordning för att ett land inte ska gynnas på något annats bekostnad, menar Westling.

– Situationen är potentiellt allvarlig. Det är inte rimligt att marknaden ska få styra samhällskritisk verksamhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV