Radar · Morgonkollen

Thunberg nobbar klimatmöte: ”Greenwashing”

Greta Thunberg reser inte till COP27.

Kritik riktas från såväl människorättsorganisationer som delar av klimatrörelsen mot att klimatmötet COP27 förlagts till den egyptiska kuststaden Sharm el-Sheikh.
– Det kommer knappt vara möjligt att protestera – det kommer att innebära väldigt stora risker, säger Greta Thunberg, som inte reser till mötet.

I den egyptiska kuststaden Sharm el-Sheikh på Sinaihalvöns södra spets, vars sandstränder och spektakulära korallrev varje år lockar tiotusentals turister, pågår just nu intensiva förberedelser inför invigningen av FN:s klimattoppmöte COP27.

Här kommer representanter från världens länder under nära två veckor samlas för att förhandla om hur Parisavtalet ska implementeras – men mötet har redan innan det öppnat hamnat i blåsväder.

Människorättsorganisationer och delar av klimatrörelsen riktar kritik mot värdnationen Egypten, som sedan den tidigare arméchefen Abd al-Fattah al-Sisi 2014 tog makten i en kupp har tagit till allt hårdare medel för att tysta kritiker, aktivister och oppositionella.

Det begränsade utrymmet att protestera under mötet är också en av orsakerna till att klimataktivisten Greta Thunberg, för dagen på plats framför riksdagshuset i Stockholm tillsammans med medlemmar ur Fridays for future, bestämt sig för att inte resa till Sharm el-Sheikh.

– Det kommer knappt att vara möjligt att protestera där, och för de som ändå gör det är riskerna väldigt stora. Både för personer som reser dit, men också för de som bor där. Och när folk sedan åker därifrån och mediernas uppmärksamhet dalar, så kommer de lokala aktivisterna förmodligen att vara i fara, säger hon och fortsätter:

– Men det är ett svårt övervägande eftersom det behövs ett stort tryck från utsidan för att de här förhandlingarna ska röra sig framåt.

"Regimens ultimata dröm"

Egyptiska myndigheter hävdar att det kommer att finnas plats för de tillresta demonstranterna att samlas i Sharm el-Sheikh – om än i stadens utkant och på behörigt avstånd från mötesdeltagarna. Men att ett klimatmöte av COP27:s kaliber över huvud taget förlagts till just Sharm el-Sheikh får hård kritik av Hussein Baoumi, Egyptenkännare vid Amnesty Internationals kontor i Bryssel.

– Staden ligger väldigt långt bort från andra städer och är en extremt kontrollerad plats. Sharm el-Sheikh representerar faktiskt på alla sätt den egyptiska regimens ultimata dröm: en ”gated community”, totalt övervakad av myndigheterna, och dit bara några utvalda få egyptier har tillträde, säger han.

Enligt Hussein Baoumi kommer COP27 också att vara det mest övervakade klimattoppmötet i historien.

– Det finns kameror överallt och myndigheterna kommer att övervaka alla deltagare. Det kan leda till att de utländska besökarna utsätts för risker, men i än högre grad de egyptier som kommer i kontakt med dem, då den egyptiska säkerhetstjänsten kan identifiera och gripa dem, säger han.

– Och även om de inte grips under COP27 så kan de gripas efteråt – när besökarna och deras kameror har försvunnit från Sharm el-Sheikh.

"Protester kan få konsekvenser"

Att separera demonstranter från mötesdeltagare vid klimattoppmöten är inget unikt för just Sharm el-Sheikh, enligt Mattias Wahlström, docent i sociologi vid Göteborgs universitet.

Han nämner att G7- och G8-toppmöten inte sällan hålls i små svårtillgängliga orter, vilket har varit fallet i Kanada och Skottland.

– Klimattoppmötet i Paris 2015 hölls exempelvis i ett väldigt kringgärdat område där det inte fanns några möjligheter att genomföra några politiska manifestationer i direkt anslutning, säger han och tillägger:

– Men till skillnad från andra städer där mötena har hållits är frågan om det i Sharm el-Sheikh finns ett lokalt civilsamhälle som är involverat i de här frågorna. Och speglar det i så fall de grupper av människor som kritiskt engagerar sig, eller är det snarare statligt sanktionerade grupper som vi kommer att få se?

"Utrymme till de mest drabbade"

Greta Thunberg, som tidigare beskrivit COP27 som ett tillfälle för världens ledare att ägna sig åt så kallad ”greenwashing”, har inga större förväntningar på mötet.

– Man kommer säkert att komma överens om små symbolaspekter, som man sedan förmodligen inte kommer att leva upp till. Det har ju skett tidigare. Ser man i stället till vad som skulle behövas kommer inget meningsfullt att hända, säger hon.

Även om den 19-åriga aktivisten inte själv kommer att vara på plats arbetar Fridays for future för att andra medlemmar ska kunna åka till Egypten.

– Men då civilsamhället får ett väldigt begränsat utrymme för att demonstrera är det bättre att det går till de som faktiskt behöver vara där och få sina röster hörda. Och det är de personer som finns i de mest drabbade områdena, säger Greta Thunberg.

Fakta: COP27

FN:s klimattoppmöte COP27 hålls i Sharm el-Sheikh i Egypten 6–18 november. Då samlas representanter från hela världen för att diskutera och förhandla om hur det globala klimatarbetet under Parisavtalet ska implementeras.

Kritik har riktats mot att mötet hålls i Egypten, bland annat från Human Rights Watch, som hävdar att egyptiska miljöaktivister riskerar att utsättas för olika former av repression.

Även FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, OHCHR, uttryckte i en rapport i början av oktober stor oro över de egyptiska myndigheternas behandling av människorätts- och civilsamhällesaktivister.

”Greenwashing”, eller grönmålning, är en metod för att försöka framställa en vara, tjänst eller organisation som bättre för miljö och klimat än vad den i själva verket är.