Glöd · Ledare

Basinkomst är bättre än planekonomiska elsubventioner

Mycket har sagt om haveriet med elsubventionerna och dess absurda konsekvenser. Men när nu regeringen valde att toksubventionera elanvändande gjorde de i alla fall en sak rätt.

Det var smart att låta förbrukningen som varit innan styra bidraget för kommande vinter och på det sättet inte stimulera elanvändning framåt. Nu är det bara att hoppas att det inte kommer nya bidrag med samma princip för då har regeringen satt igång ett verkligt spekulerande i vars och ens elanvändning. Börjar de som har lägre kostnader än bidraget tro att det kommer nya bidrag med samma upplägg är risken uppenbar att de kör på som bara den med sin elförbrukning.

Utöver att låta perioden som varit styra bidraget för kommande vinter blev det väl ungefär noll rätt för regeringen. De som bor i norra Sverige, som har det kallast och behöver mest energi för uppvärmning, fick ingenting. De, inte minst stora elslukande industrier i södra Sverige med långsiktigt fasta avtal som gett fortsatt extremt låga priser, kommer att gå plus på sin elförbrukning. Det kan komma att handla om miljontals kronor som företag i slutändan tjänar på sin elförbrukning. Även de som nyligen har köpt ett elslukande hus tar över återbetalningen från den som redan betalat och kan plötsligt få tiotusentals kronor utbetalda trots att det knappast är dom som köpt ett sådant hus som har det knapert. Och så vidare.

Samtidigt som elkonsumenter i södra Sverige anses behöva kompenseras ska bensin och diesel subventioneras för att priserna anses slå för hårt mot framför allt dem i norra Sverige som har långa avstånd. Sedan gör inflationen och energipriser med mera att det generellt blir dyrare med mat, att bo och leva, och nu börjar en del på allvar diskutera nya riktade stöd till sådant. Dyrast är det i storstäderna som ligger i södra Sverige, så efter bränslesubventionerna kanske det återigen blir dit stöden kommer riktas.  
 
Så där går det
att hålla på i oändlighet och någonstans borde politiken inse att det inte är hållbart. Det är inte hållbart med massa riktade stöd utifrån vad folk valt att konsumera, hur de valt att leva och bo. Politiken bör hålla sig neutral till sådant så länge det inte är aktiviteter som är direkt skadliga för andra.

Det som politiken istället bör fokusera på är att att se till att alla har resurser nog att klara ett drägligt liv. Hade de 55 miljarderna som nu ska delas ut istället delats ut till alla myndiga i Sverige skulle de få närmare 7 000 kr skattefritt var. Om det istället bara skulle delas ut till den som tjänar under medianen skulle alla de få närmare 14 000 skattefritt var. Om vi sedan även lade en fördelningsprofil på dem som tjänade under medianen och sa att de på medianen fick noll, och så drog en rak linje ner till dem som har noll kronor i inkomst, skulle det väldigt grovt ge dryga 27 000 kr skattefritt för dem som har minst. Pengar som de själva kunde välja om de ville använda för el, bränsle eller något bättre som de, och inte staten, prioriterar. Vi skulle kunna kalla det helikopterpengar, en tillfällig basinkomst eller negativ skatt.

Det är dags för den nationalkonservativa regeringen att sluta lägga fram  planekonomiska reformer där den försöker styra och planera priserna på varor. Ge istället ge alla invånare frihet att själva forma och prioritera i sina liv.

Den bästa kwh är den sparade kwh. Elsparande har gett effekt på både priset och utsläppen.

400 miljarder i kreditgarantier för kärnkraften istället för att satsa på det som gör att vi snabbt kan ställa om.