Radar · Miljö

EU:s oljestopp innan årsskiftet: ”Fortsätter finansiera kriget”

En rysk oljetanker som stoppas av aktivister från Greenpeace utanför Åsgårdstrand i Norge i slutet av april.

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat kommer all import av rysk olja att stoppas, men först om sex månader. För långsamt, menar EU-parlamentariker Jakop Dalunde.

Ett totalt importstopp av rysk olja, det är en av punkterna i det sanktionspaket som EU-kommissionen nu vill rikta mot Ryssland. Men det kommer att ske genom en utfasning de närmsta sex månaderna, förklarade kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen i sitt tal.

– Låt oss vara tydliga: det kommer inte att bli lätt. Vissa medlemsstater är starkt beroende av rysk olja. Men vi måste helt enkelt jobba på det, sa hon.

Importstoppet kommer att handla både om råolja och raffinerad olja. Råoljan ska fasas ut inom sex månader och den raffinerade oljan, såsom exempelvis bensin, kommer att fasas ut till årets slut.

Men det är att röra sig för långsamt, menar såväl miljörörelsen som EU-parlamentariker.

– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning men EU:s medlemsländer borde avbryta all import av rysk energi omedelbart. Att vänta sex månader är att fortsätta finansiera Putins invasionskrig i Ukraina i sex månader till, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och ersättare i EU-parlamentets utrikesutskott.

– Att skjuta upp embargot ger dessutom motsatt effekt, då man i väntan på ett stopp för rysk energi ger utrymme för spekulation och stora uppköp av reserver av rysk olja och gas. Detta driver i sig upp priset ytterligare, fortsätter han.

Risk att Ryssland hittar andra marknader

Greenpeace, som också välkomnar beslutet som ett steg i rätt riktning, ser en annan risk med att skjuta upp stoppet.

– Att det inte kommer träda i kraft förrän i slutet av året ger Putin möjlighet att hitta andra marknader för sin olja. Vi kommer inte att lösa de problem Europas oljeberoende skapar genom att byta leverantör, vi måste minska energibehoven, fasa ut alla fossila bränslen och ställa om till ett hållbart energisystem, säger Isadora Wronski, senior strateg på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Jakop Dalunde stämmer in i den kritiken.

– Vi har ju redan sett Putin rea ut fossila bränslen till Indien. Och på samma sätt som Europas företag nu får sex månader på sig att bunkra olja så får Putin sex månader att hitta andra köpare. Då blir incitamentet för Ryssland att tänka om sina beslut ganska litet.

"Fasa ut på ordnat sätt"

Ursula von der Leyen påpekar i sitt tal att utfasningen under dessa månader handlar om att inte skada den europeiska ekonomin.

– Vi kommer att se till att vi fasar ut rysk olja på ett ordnat sätt, på ett sätt som gör att vi och våra partners kan säkra alternativa leveransvägar och minimerar påverkan på globala marknader.

Jakop Dalunde menar att oron för hur detta skulle påverka låginskomsttagare och industri inte är tagen ur luften och att man behöver ta det hela på allvar.

– Men det måste ju samtidigt vägas mot lidandet i Ukraina och att vi finansierar ett offensivt krig där människor dör. På två månader har Europa köpt fossila bränslen för 44 miljarder euro från Ryssland, och det är långt mer än vi normalt köper. Det handlar ju om en oro från marknaden över ett embargo från vår sida eller för att Putin slutar exportera.

Siffrorna han nämner kommer från en analys får tankesmedjan Centre for research on energy and clean air, som räknat ut att Ryssland ett normalår exporterar fossila bränslen för motsvarande 12 miljarder euro.

Stötta och energieffektivisera

Skulle vi genomföra ett totalt embargo just nu, vilket en majoritet i EU-parlamentet röstade för i förra månaden, så skulle det inte få några praktiska konsekvenser förrän nästa vinter, påpekar Dalunde.

– Det finns saker vi kan göra på kort sikt för att minska en sådan risk inför nästa vinter. Stöd till låginkomsttagare kan man genomföra på olika sätt. Man skulle kunna ge ett tillfälligt rotavdrag för att installera värmepumpar och solceller och liknande och se till att rikta det mot låginkomsttagare.

Han menar att utmaningen dels ligger i att underlätta för låginkomsttagare, utan att ta bort drivkraften till en energieffektivisering.

– Jag tror att vi kommer behöva rusta markant för högre energipriser i framtiden. Problemet med det stöd som regeringen hittills gett är att det ger en signal om att du får mer stöd ju större elräkning du har.

Miljöpartiet vill tillsammans med de andra gröna partierna i EU-parlamentet se ett omedelbart embargo på alla fossila bränslen och uran från Ryssland. Jakop Dalunde vill inte förminska de problem som detta skulle medföra, men tror ändå att det är något vi kan klara.

– Jag har sett studier som visar att om man sänker snittemperaturen inomhus med en grad i hela Europa, så skulle det motsvara ungefär 25 procent av gasimporten från Ryssland. Det finns mycket vi skulle kunna göra för att stå bättre rustade för ett stopp.

– Själv blir jag bara så arg, frustrerad och besviken av att titta på alla nyheter från Ukraina, såsom de från Butja, och tänka att vi betalar för den här skiten. På grund av våra köp så har Ryssland råd att ha den här krigsmaskinen igång. För att vi inte klarar av något kallare fastigheter, något dyrare bensin. Man ska inte underskatta hur svårt ett stopp kan bli, men jag tycker människorna i Ukraina är värda vår uppoffring.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV