Radar · Integritet

Försäkringskassan kritiseras för att ha delat känsliga personuppgifter

Försäkringskassan har ibland publicerat fel persons information på ”Mina sidor”.

Under flera år har Försäkringskassan råkat skicka känsliga personuppgifter till fel personer. Det har kritiserats vid upprepade tillfällen av både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Ändå har felen fortsatt, vilket får ytterligare kritik.

Felen handlar framförallt om att Försäkringskassan har råkat skicka information om känsliga personuppgifter till fel person, eller råkat publicera uppgifterna på fel ”Mina sidor”, vilket Publikt var först att rapportera om. 

Dessa fel har kritiserats av både Justitieombudsmannen, JO, och Justitiekanslern, JK, och vid flera tillfällen har JK delat ut skadestånd till personer som har drabbats. 

Före december 2017 berodde flera av incidenterna på tekniska brister. Men också efter att Försäkringskassan hade åtgärdat de problemen har misstag fortsatt förekomma, enligt JK. 

För 2019 rapporterades 2 247 incidenter, varav 369 anmäldes till dåvarande Datainspektionen. Motsvarande antal för 2020 var 2 310 varav 337 anmäldes. 

Eftersom problemen fortsatte beslutade JK att inleda ett särskilt tillsynsärende för att undersöka vilka åtgärder som Försäkringskassan hade vidtagit. 

Nu är tillsynsärendet klart, och det har resulterat i viss kritik mot myndigheten. Kritiken handlar om att åtgärderna har tagit för lång tid att genomföra och att de inte alltid har varit tillräckliga för att förhindra att känsliga personuppgifter delades med fel person.