Radar · Miljö

WHO: Nästan hela världen andas dålig luft 

Indiska New Delhi täckt av hälsovådlig smog.

Nästan alla människor i hela världen andas luft som inte möter Världshälsoorganisationen WHO:s kvalitetsstandard. 

Enligt WHO:s senast uppdaterade databas över luftkvalitet världen över andas 99 procent av befolkningen luft som ofta innehåller farliga partiklar. Värst är läget i länder runt östra Medelhavet samt i sydöstra Asien, följt av Afrika. 

För ett halvår sedan ändrade WHO sina riktlinjer för vad som utgör bra luftkvalitet. Förutom partiklarna PM2.5 och PM10 mäter organisationen nu även kvävedioxid, ett hälsovådligt ämne som till stor del orsakas av människor vid till exempel tung trafik och annan bränsleförbränning.