Radar · Politik

Miljarder till välfärden i pandemins nya fas

Socialminister Lena Hallengren, via länk, och finansminister Mikael Damberg berättade i dag på en pressträff på Rosenbad i Stockholm att de vill lägga ytterligare 8,2 miljarder kronor på coronarelaterade åtgärder.

Nya miljarder ska läggas på en fjärde coviddos, sjuklöneersättning, tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning. 

Regeringen föreslår att ytterligare 8,2 miljarder kronor skjuts till i vårändringsbudgeten, som lämnas till riksdagen den 19 april.

– Pandemin är inte över, men den har gått in i en annan fas. Fortfarande krävs satsningar för att hantera effekterna av två års pandemi. Vi måste rusta samhällets skyddsvallar med stärkt välfärd, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

1,2 miljarder på en fjärde dos

1,2 miljarder ska läggas på vaccinering under 2022. Syftet är att kunna ersätta regionerna för vaccinationer om Folkhälsomyndigheten skulle utöka sina rekommendationer om en fjärde dos till fler, alternativt hela den vuxna befolkningen.

Hittills rekommenderar Folkhälsomyndigheten en fjärde dos vaccin till personer som är 65 år och äldre samt personer boende på Säbo och med hemtjänst samt personer med nedsatt immunförsvar.

5,8 miljarder läggs till för att täcka ökade kostnader för sjuklöneersättning till företag samt 1,14 miljarder för tillfällig föräldrapenning samt graviditetsersättning under början av året.

38 miljoner till Slottsstaten

Regeringen vill även skjuta till 15 miljoner till Läkemedelsverket för fortsatt pandemiarbete inom EU, 15 miljoner till fler högskoleprov och 38 miljoner till Slottsstaten eftersom de restriktioner som infördes under början av 2022 medförde att intäkterna från visningar av de kungliga slotten minskat.

En hel del av finansieringen sker genom lån.

Sammantaget 600 miljarder

– Totalt har regeringen och riksdagen avsatt nästan 600 miljarder för olika typer av pandemikostnader sedan utbrottet av pandemin för drygt två år sedan, samt för återstarten av ekonomin, säger finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff med socialminister Lena Hallengren (S) .

Det blir enligt TT något av en slutnota för de insatser som har funnits med i de 27 ändringsbudgetar och två budgetpropositioner som lagts sedan mars 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV