Radar · Politik

Varannan socialarbetare överväger att sluta

Visions ordförande Veronica Magnusson befarar att bristen på personal på socialförvaltningarna runt om i landet kan öka dramatiskt framöver på grund av flyktingkrisen.

Bristen på resurser leder till att bara var åttonde socialarbetare tror att de individer som behöver hjälp får det stöd de behöver.

Fackförbundet Vision har i rapporten “Ska vi hålla budget eller följa lagen?” frågat drygt 1 400 medlemmar inom socialtjänsten hur de ser på sin arbetssituation.

Rapporten visar att över hälften av de tillfrågade överväger att sluta. 

De flesta gör det på grund av förutsättningarna på den egna arbetsplatsen, där arbetsbelastning lyfts fram som den största utmaningen. 

Personalbristen kan komma att öka

Medlemsundersökningen gjordes innan invasionen av Ukraina. Visions ordförande Veronica Magnusson befarar att bristen på personal runt om i landet kan öka dramatiskt framöver.

– Just nu kommer många ensamkommande barn och unga till Sverige från Ukraina. Det ställer krav på socialtjänsten att hitta familjehem eller HVB till dessa barn och erbjuda rätt stöd. Påfrestningarna kommer vara stora på en redan ansträngd personal. Det är uppenbart att det krävs krafttag för att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag och för att kommunerna ska behålla sina medarbetare, säger Veronica Magnusson i ett pressmeddelande

"Kommunerna bör ta av sitt överskott"

Av rapporten framgår också att bara 13 procent upplever att verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose individens rättigheter. 
Vision menar att kommunerna måste använda sina överskott, totalt 35 miljarder 2020, för att se till att socialtjänsten kan fullgöra sitt uppdrag.

– Utmaningarna måste också mötas med effektivare arbetssätt och regelförändringar. Inte minst krävs satsningar på en arbetsmiljö som gör att medarbetarna vill behålla sina jobb, säger Veronica Magnusson.