Radar · Inrikes

Studie: Feminism ses som ett hot mot säkerheten

En ny studie visar att det finns en tydligt definierad grupp som motsätter sig feminism i den utsträckningen att de ser den som ett säkerhetshot.

Drygt en av tio män ser feminism som ett säkerhetshot. Det visar en ny studie från Försvarshögskolan.

I studien har forskare från Försvarshögskolan analyserat hur svenskar ser på olika typer av säkerhetshot och hur detta hänger ihop med bland annat ideologi, förtroende för medier och myndigheter samt demografiska variabler. 

Studien visar att oro för olika säkerhetshot i hög utsträckning hänger ihop med ett auktoritärt synsätt. Migration framträdde som ett nytt säkerhetshot, vilket forskaren Eva-Karin Gardell hade förväntat sig. Hon förvånades dock över att hela tolv procent av männen och fyra procent av kvinnorna ser feminism som ett hot mot säkerheten. 

– Studiens resultat stämmer i hög grad överens med tidigare forskning om hur den radikala högern ser ut globalt, men det som sticker ut är den tydligt definierade gruppen som motsätter sig feminism i den utsträckningen att de ser den som ett säkerhetshot i en svensk kontext. Det här är särskilt förvånande med tanke på att Sverige ses som ett av de mest jämställda länderna i världen och har en regering som driver en feministisk utrikespolitik. säger Eva-Karin Gardell i en artikel på Försvarshögskolans hemsida. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV