Radar · Miljö

Frustration i kampen för att rädda naturen

Humla på blå tistelboll.

Djur och växter dör ut i ett rasande tempo. Men det går trögt i försöken att komma överens om ett globalt ”Parisavtal” för den biologiska mångfalden.

Naturen går förlorad i en takt som saknar motstycke – djur och växtarter dör ut snabbare än på tio miljoner år. Förlusten av biologisk mångfald hamnar dock ofta i skuggan av klimatförändringarna, trots att frågan är lika viktig för framtiden.

Förhoppningen är att det ska förändras om den biologiska mångfalden skyddas av ett eget globalt ramverk, på samma sätt som Parisavtalet har gett klimatarbetet en skjuts.

"Akut läge"

Men de över två veckor av FN-förhandlingar som avslutades i Genève tidigare i veckan ledde bara till några små steg framåt.

”Trots att läget för naturen, djuren och människorna är akut och världens ledare gång på gång signalerat att de ska skydda naturen, så såg vi minimala framsteg i Genève”, skriver Lovisa Hagberg, policychef hos Världsnaturfonden WWF, i en kommentar.

”Vi måste få se ett starkare ledarskap i nästa förhandlingsrunda. Det krävs om vi ska få till ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald som kan tackla de utmaningar vi står inför.”

Förhandlarna jobbar på ett utkast till det globala ramverket för biologisk mångfald som ska antas vid FN-mötet COP15 i Kunming i Kina senare i år. Ett förslag om ett globalt mål att skydda och återställa 30 procent av land och vatten har fått brett stöd – men många experter menar att sätta upp ett nytt mål är den enkla delen och att det inte kommer att få någon effekt utan tillräcklig finansiering och noggrann uppföljning.

Hur den slutliga planen ska finansieras är en av frågorna som länderna inte har kunnat enas om.

Fönstret stängs

Den internationella naturvårdsunionen IUCN beskriver hur Genèvemötet inleddes med höga förväntningar som ju längre tiden gick kom att bytas ut mot frustration, missade möjligheter och brist på överenskommelser.

Eftersom förhandlarna inte gick i mål kommer ett extra möte att hållas i Kenya i juni.

Krisen som naturen står inför kommer att fortsätta att få förödande konsekvenser för mänskligheten och vetenskapen är tydlig med att fönstret för att vända trenderna krymper. Snart är det för sent”, skriver Sonia Peña Moreno, chef för internationell policy hos IUCN, i en kommentar.

Fakta: Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden.
Den biologiska mångfalden är en grund som hela naturen vilar på eftersom arter står i nära koppling till varandra. Det är också tack vare den biologiska mångfalden som en lång rad livsviktiga funktioner skapas i naturen, så som pollinering och rening av luft och vatten.
Kopplingen mellan biologisk mångfald och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster har fått ökad uppmärksamhet under 2000-talet. Forskare är överens om att utarmningen av biologisk mångfald är alarmerande.
En konvention om biologisk mångfald undertecknades i samband med Riokonferensen 1992 av Sverige och de flesta andra länder.
Källa: Nationalencyklopedin, Naturskyddsföreningen