Radar · Mänskliga rättigheter

Skarp kritik efter att HD friar danska styrkor

Danska soldater lämnar Irak 2007.

Amnesty International i Danmark riktar skarp kritik mot HD-domen som friar danska styrkor för medansvar till att irakiska fångar torterades under en gemensam operation i Irak 2004.
– Den här domen blir omdiskuterad, säger Pål Wrange, professor i folkrätt.

De danska styrkorna som deltog i ”Operation Green desert” i södra Irak har varken deltagit i eller varit medvetna om övergreppen, enligt danska HD som nu fällt sitt avgörande i fallet.

Danmark är inte heller skyldigt att betala ersättning till de 23 män som stämt danska försvarsdepartementet, fortsätter HD. 18 av männen har tidigare i lägre instans fått skadestånd för det våld de utsattes för sedan danskarna lämnade över dem till irakiska styrkor.

Enligt HD har danska försvaret inte heller kränkt artikel 3 i Europakonventionen, eftersom ”de danska myndigheterna inte vid någon tidpunkt hade jurisdiktion” över Iraks del i operationen. Enligt artikel 3 får ingen utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Besvikelse och oro

På Amnesty i Danmark känner man djup besvikelse och oro över domen i Højesteret.

– Vi är mycket besvikna över rättens dom. Familjerna har exponerats och kämpat i 18 år, säger Martin Lemberg-Pedersen, chef för politik och samhälle.

– Den största risken vi ser är för pågående och framtida dansk medverkan i militära operationer. Vi är mycket oroliga för att danska politiker och militär engagerar sig i samverkan med partners som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, fortsätter han.

Enligt Lemberg-Pedersen råder en tystnadskultur inom danska försvaret som försvårat utredningen. Det kan bli svårare att döma för krigsbrott efter domen, befarar han.

– Det är mycket diskussioner om ryska krigsbrott just nu, och samtidigt får vi den här domen i Danmark.

För med sig risker

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, anser att domstolen mycket väl kunnat nå fram till en annan slutsats. Han jämför med andra mål under liknande omständigheter i Europadomstolen, där olika styrkor anklagats för kränkningar utanför sina territorier.

– Då militären har kontroll över ett område eller över personer, då anses man ha ett ansvar. Så om till exempel svenska styrkor torterat någon i Mali, då är man ansvarig, säger han och fortsätter:

– Danskarna befinner sig i Irak. De har överlämnat personer till någon som torterar. Man kan tycka att Danmark varit ansvarigt då de haft personerna i sitt våld, det vill säga haft samma ansvar som om de befunnit sig i Danmark. Och då borde man inte lämna över personer till någon som man kan misstänka torterar dem.

Pål Wrange håller med Amnesty om att domen för med sig risker.

– Det är viktigt att man ställer krav på danska, eller svenska, militära styrkor utomlands. Om de överlämnar personer ska de göra vad som verkar rimligt för att dessa ej utsätts för tortyr.

– Det är en dom som passar danska försvarsministeriet, där det funnits en stark oro.

Danmark försvarsminister Morten Bødskov (S) säger att man ”noterat domen” men inte vill kommentera den ytterligare, enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV