Radar · Morgonkollen

Danmark frias för tortyr i Irak

Danmarks högsta domstol – Højesteret – kommer i dag med en dom i ett fall där den danska staten stämts för medverkan till tortyr av 23 irakiska män under en militärinsats med danska soldater i Irak 2004.

Danmark är inte medansvarigt för att 23 irakiska fångar blev torterade 2004 i en militär operation i Irak, anser landets högsta domstol. De danska styrkorna har varken deltagit i eller varit medvetna om övergreppen, enligt domstolen.

(Uppdaterad) Högsta domstolen i Danmark slår fast att de danska styrkorna inte hade något kommando över den irakiska militär- och polisstyrkan, att insatsen var ledd av Irak och att de danska styrkornas deltagande i och genomförande av insatsen var i enlighet med deras mandat, skriver domstolen på sin hemsida.

Det innebär att danska försvarsdepartementet inte är ersättningsskyldigt, konstaterar HD.

Det var en tidig morgon i november 2004 som runt 350 danska soldater deltog i en insats i södra Irak tillsammans med brittiska och irakiska soldater. Målet med operation Green Desert var att gripa misstänkta upprorsmakare eller terrorister i en by på landsbygden.

"Viktigt principiellt"

Över 17 år senare var operationen i fokus för Högsta domstolen – Højesteret – i Köpenhamn.

– Fallet är mycket viktigt principiellt. Det handlar om den danska statens möjliga medansvar till tortyr, sade Elna Søndergaard, juridisk seniorrådgivare vid det danska institutet mot tortyr Dignity, till TT innan domen fallit.

De danska soldaterna var med vid gripandet av åtminstone 23 irakiska män, som senare ska ha blivit utsatta för tortyr när de satt fängslade i Basra. Då stod männen helt under irakiska myndigheters kontroll, men 2011 stämde männen det danska försvarsdepartementet för att ha varit medskyldigt till tortyren.

– Den avgörande frågan är vad de danska soldaterna visste i november 2004? Var de klara över risken för att fångarna kunde bli utsatta för tortyr? säger Elna Søndergaard.

Sommaren 2018 gav hovrätten – Østre landsret – de irakiska männen delvis rätt och tilldömde 18 av dem 30 000 danska kronor plus ränta i skadestånd.

Precis som i den lägre instansen har försvarsdepartementets advokater under förhandlingarna i Högsta domstolen attackerat de irakiska männens trovärdighet.

Precis som i den lägre instansen har försvarsdepartementets advokater under förhandlingarna i Högsta domstolen attackerat de irakiska männens trovärdighet.

– Lukten av fusk och bedrägeri blir starkare och starkare ju längre du gräver i materialet, sade advokat Peter Biering, enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Två liknande fall tidigare

Två liknande fall – som också rör danska insatser i Irak under ungefär samma tidsperiod – har tidigare nått den danska Högsta domstolen. I båda fallen ansåg dock rätten att bevisen inte var trovärdiga och att preskriptionstiden gått ut för skadeståndskraven.

Vad gäller fallet från 2004 slog Østre landsret fast att någon preskriptionstid inte gäller med hänvisning till rättspraxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Försvarsdepartementet anser fortsatt att preskriptionstiden har gått ut, men det köper inte de irakiska männens advokat Janus Fürst.

– Det finns ingen mening att anta att det danska folketinget har önskat att tortyrfall ska kunna preskriberas, sade Fürst under HD-förhandlingarna.

Kan få konsekvenser

Högsta domstolens dom kan få stora konsekvenser, enligt försvarsdepartementets advokat Peter Biering.

– Om Højesteret fastställer domen kan det få långtgående konsekvenser för Danmarks möjlighet att sända ut soldater till utlandet.

Det argumentet ger inte Elna Søndergaard mycket för.

– Det har ju alltid varit svårt att delta i krig och väpnade konflikter. Det finns ju exempelvis Genèvekonventionerna med krigets lagar. Det har aldrig varit lätt att delta i militäroperationer och att ta fångar. För fångar ska behandlas värdigt, säger Søndergaard.

Det danska institutet mot tortyr hoppas att dagens dom ska klargöra vilket ansvar internationella soldater har när de deltar i militära insatser tillsammans med andra länder.